Vuoden 2015 seuratukien ja työllistämistuen haku on käynnistynyt
4.11.2014 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakamien seuratoiminnan kehittämistukien ja työllistämistuen hakuohjeet on julkaistu OKM:n verkkosivuilla. Molempien tukien hakuaika päättyy perjantaina 12.12.2014. Hakemuksen valmistelu kannatta aloittaa heti, koska hakemuksen liitteenä tulee olla mm yhdistysrekisteriote, jonka saaminen voi kestää useamman päivän.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Seuratuen avulla vahvistetaan seuratoiminnan laatua, kehitetään ja uudistetaan perustoimintaa, sekä mahdollistetaan liikunnan harrastaminen taloudellisesti erityisesti lapsille ja nuorille. Seuratuen avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja tuetaan seurojen tekemää vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla halutaan edistää monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista.

Seuratuen tavoitteena on edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta. Tuen avulla voidaan edistää myös koko perheen liikkumista. Vanhemmat ovat lapsen tärkeimpiä roolimalleja liikuntaan suhtautumisessa ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Valtion talousarvioon vuodelle 2015 on varattu erillinen kertaluonteinen määräraha työllisyyttä edistäviin liikunnan hankkeisiin.  Tukea voivat hakea liikunta- ja urheiluseurat. Hakuohjeet löytyvät OKM:n sivuilta.

Molemmissa tukimuodoissa hakuaika päättyy perjantaina 12.12.2014.

Vuonna 2015 veikkausvoittovaroista myönnetään seuratukea 4,5 miljoonaa euroa ja työllistämistukea enintään 550 000 euroa, mikäli eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvioesityksen.  

Ampumaurheiluliiton neuvot hankehakemuksen tekoon:

– käytä vain OKM:n ohjeissa määritettyjä lomakkeita (lomake 1 ja liitelomake) ja noudata annettua ohjeistusta
– hakemuksen pituuden tulee pysyä annettujen ohjeiden rajoissa. Hakemuksen pituuden kasvattaminen ei tuo lisäarvoa!
– hanki heti nykytilannetta vastaava yhdistysrekisteriote jos seuran tiedot ovat muuttuneet vuoden 2013 tai 2014 hakemuksesta tai ette ole aiemmin hakeneet seuratukea
– tee selkeä, mutta hyvin perusteltu hakemus!
– jätä hakemus postiin riittävän ajoissa, jotta se on perillä perjantaina 12.12.2014.

 

Lisätietoja ministeriöstä:
– osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341
– ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 3 30377

Lisätietoja Suomen Ampumaurheiluliitosta:
– nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio, puh. 040 8202300

www.minedu.fi
www.seuratuki.fi