Ampumaharrastusfoorumi hakee rata-asiantuntijaa
28.1.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaharrastusfoorumi hakee
RATA-ASIANTUNTIJAA

Rata-asiantuntija toimii asiantuntijana ampumaharrastusfoorumissa. Tehtävässään hän:
1) toimii ampumaharrastusfoorumin puheenjohtajan alaisena sekä hänen 1. sijaisena,
2) avustaa ampumaharrastusfoorumin järjestöjä ja niiden edustajia ampumaratojen perustamiseen ja ylläpitämiseen liittyvissä valmistelu-, lupa- ja vastaavissa asioissa,
3) toimii ampumaharrastusfoorumin kokousten sihteerinä vastaten kokouksiin liittyvistä valmisteluista, ampumaharrastusfoorumin päättämien julkilausumien, lausuntojen ja kannanottojen valmistelusta sekä kokousten esityslistojen ja pöytäkirjojen laadinnasta ja
4) valmistelee ja panee täytäntöön muut ampumaharrastusfoorumissa hänelle sovitut tehtävät ja toimeksiannot.

Rata-asiantuntijalta edellytetään riittävää perehtyneisyyttä ja sitoutuneisuutta ampuma- ja/tai metsästysharrastukseen. Hänellä tulee olla hyvä suomenkielen kirjallinen ja suullinen taito sekä tyydyttävä ruotsinkielen taito. Hakijalle luetaan eduksi, jos hän omaa aseluvan (vaihtoehtoisesti on aktiivi ilmakivääri- tai pistooliampuja) tai hänellä on kokemusta ampumaratojen perustamisesta, ylläpidosta ja niihin liittyvistä ympäristöasioista. Rata-asiantuntijalle on myös eduksi jos hän tuntee ja/tai on ollut mukana ampumaratoihin liittyvässä lupaprosessityössä. Eduksi luetaan myös ampuma-ase- ja metsästyslainsäädäntöön liittyvä perehtyneisyys. Jäsenyys tai johtotehtävissä toimiminen jossain ampumaharrastusfoorumissa mukana olevan tahon yhdistyksessä ja englannin käytännön kielitaito luetaan myös eduksi.

Tehtävä täytetään aluksi määräaikaisena 4 kuukauden ajaksi, mutta ampumaharrastusfoorumilla on tavoitteena muuttaa tehtävä pysyväluonteiseksi. Toimi on otettava vastaan viimeistään 1.4.2015.

Rata-asiantuntijan toimipaikka on Helsingissä, mutta valitulla on oltava valmius tarpeen mukaan matkustaa kotimaassa.  Koska ampumaharrastusfoorumi on rekisteröitymätön yhteisö, tehdään työsopimus Suomen Ampumaurheiluliiton nimissä ja hallinnollinen ohjaus toteutetaan ko. liiton kautta.

Hakemukset, joista ilmenevät hakijan pätevyys ja kokemus avoinna olevaa tehtävää varten sekä palkkatoivomus, pyydetään toimittamaan viimeistään 15.2.2015 klo 16 mennessä osoitteella Ampumaharrastusfoorumi c/o Suomen Ampumaurheiluliitto, Radiokatu 20, 00093 VALO, Finland. Kuoreen merkintä ”Rata-asiantuntija”. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja Risto Aarrekivi p. 040 774 6950 (risto.aarrekivi@ampumaurheiluliitto.fi)

Ampumaharrastusfoorumi on ammuntaa harrastavien järjestöjen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on turvata ammunnan harrastusmahdollisuudet maassamme myös tulevaisuudessa.

Ampumaharrastusfoorumin tehtävänä on yhteisvoimin vaikuttaa päättäjiin valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla ampumaharrastusmahdollisuuksien turvaamiseksi myös tulevaisuudessa.

Ampumaharrastuksen haasteina nykypäivänä ovat lukuisat erilaiset lupakäytännöt ja niiden sirpaleisuus. Lisäksi turvallisuuden nimissä tehtävät esitykset lupakäytäntöjen kiristämiseksi ovat arkipäivää. Ampumaratojen kehittämisen tulevaisuuden haasteina ovat muun muassa asutuksen läheisyys, kiristyneet ympäristönormit (melu, raskasmetallit jne.) sekä pienten ratojen ylläpito talkooväen vähetessä. Lisäksi ampumaratojen puute erityisesti suurten kaupunkien läheisyydessä on merkittävä este ampumaharrastuksen kehittämisessä.