Urheilukoulun hakuaika päättyy 1. heinäkuuta
22.4.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Puolustusvoimain Urheilukoulun kesälajienhaku päättyy 1. heinäkuuta. Palvelus alkaa maanantaina 12. lokakuuta.

Urheilukoulun tehtävänä on antaa varusmiespalvelustaan suorittaville motivoituneille ja lahjakkaille urheilijoille (ml naiset) mahdollisuus toteuttaa sotilaskoulutuksen ohessa systemaattista valmentautumista. Vuodesta 1979 alkaen Urheilukoulussa on palvellut 5700 urheilijaa 57:stä eri lajista. Urheilukoulu tarjoaa hyvät harjoitteluolosuhteet sekä riittävästi aikaa nousujohteista harjoittelua varten varusmiespalveluksen ohessa.

Kesälajien urheilijat aloittavat varusmiespalveluksen IV/15 saapumiserässä Kaartin jääkärirykmentissä maanantaina 12. lokakuuta.

Valmennus
Urheilukoulussa on valmennukseen varattu aikaa päivittäin 2-8 tuntia (yhteensä noin 12-30 h/vko). Harjoitteluun on lisäksi käytettävissä lähes kaikki illat ja viikonloput (pl. sotaharjoitukset). Urheilukoulu tarjoaa kahdeksan leiriviikkoa valmentautumiseen varuskunnassa tai urheiluopistoilla. Valmennustoiminta toteutetaan koulutettujen sotilasvalmentajien koordinoimana.

Urheilukoulussa palvelevan varusmiehen valmennus toteutetaan saapumiserittäin lajiryhmäkohtaisten koulutussuunnitelmien ja henkilökohtaisten valmennussuunnitelmien mukaisesti. Päivittäisharjoittelu toteutetaan pääkaupunkiseudulla URHEAN kanssa yhteistoiminnassa.

Lajikohtaiset suunnitelmat tehdään yhteistoiminnassa lajiliittojen ja urheiluakatemioiden kanssa. Urheilukouluun valitut suorittavat valmennuskurssin palveluksensa aikana. Urheilukoulun oma fysioterapeutti tekee urheilijoille lihastasapainokartoituksen palveluksen aikana, lisäksi hän on urheilijoiden käytettävissä vammojen hoidossa ja ennaltaehkäisyssä palveluksen aikana.

Muita tietoja
Urheilijat palvelevat Urheilukoulussa joko 165 vrk tai 347 vrk. Heidät koulutetaan miehistötehtäviin ja aliupseereiksi. Aliupseerikurssilla parhaiten menestyneet saavat reserviupseerikoulutuksen. Myös reserviupseerikurssi pidetään Urheilukoulussa (Santahamina) ja urheilijat voivat kurssin aikana harjoitella säännöllisesti.

Hakeutuminen
Urheilukoulun hakijoiden tulee edustaa ikäluokkansa kansallista tai kansainvälistä huippua. Urheilulajin tulee olla olympia- tai MM-kilpailujen ohjelmassa tai lajin tulee olla laajasti harrastettu Suomessa/ulkomailla. Valinnat suoritetaan eri lajien asiantuntijalausuntojen sekä psykologisten ja fyysisten testien tulosten perusteella. Urheilukouluun voi hakea myös hierojan ammattitutkinnon suorittaneet varusmiesikäiset henkilöt.

Lokakuun saapumiserään hakevien kesälajien urheilijoiden, joiden kansallinen kilpailutoiminta ajoittuu keväästä syksyyn (mm. ampumaurheilu) on jätettävä hakemuksensa 1. heinäkuuta mennessä. Valintakokeet järjestetään Kaartin jääkärirykmentissä, Helsingissä 22.-25. heinäkuuta.

Erillisiä hakulomakkeita erikoisjoukkoihin saa aluetoimistoista ja Urheilukoululta (www.puolustusvoimat.fi =>varusmiehet =>erikoisjoukot =>urheilukoulu tai www.urheilukouluntuki.fi).

Tiedustelut: valmennuspäällikkö 0299 421815
Osoite: Kaartin jääkärirykmentti/Urheilukoulu, PL 6, 00861 Helsinki