SAL mukaan selkeyttämään aselupakäytäntöjä
27.4.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Aselupakäytäntöjen uudistamista ryhdytään selvittämään. Tarkoitus on, että metsästäjät ja ampumaurheilijat saavat jatkossa lupansa nopeammin ja helpommin. Mukaan viranomaistahojen kanssa työryhmään on pyydetty edustajat vain Suomen Ampumaurheiluliitosta ja Metsästäjäliitosta.

Poliisihallituksen asettaman aselupatyöryhmän puheenjohtajana toimii poliisijohtaja Seppo Kolehmainen. Ampumaurheiluliiton edustaja työryhmässä on Curt Sjöblom. Metsästäjiä edustaa Metsästäjäliiton puheenjohtaja Lauri Kontro.

Tavoitteena on kehittää aselupiin liittyviä menettelyjä nykyistä suoraviivaisemmiksi ja nopeammiksi. Myös sähköisen asioinnin mahdollisuudet selvitetään.

– On erinomaisen hyvä, että asia lupamenettelyjä aletaan valmistella ja katsoa uudestaan. Monessa kohdin lupamenettelyssä on epäonnistuttu ja nyt on aika korjata ongelmia. Urheilu- ja yleensäkin koko ammunnanharrastaja porukka on jäänyt jalkoihin eikä heidän esityksiään ole huomioitu. Nyt se lienee mahdollista korjata, toteaa toiminnanjohtaja ja Ampumaharrastusfoorumin puheenjohtaja Risto Aarrekivi.

– Kaikki ei ole toki poliisihallituksen syytä, mutta nyt toivottavasti asiat saadaan muutettua ja käytäntöjä helpotettua, toteaa SAL:n hallituksen jäsen Curt Sjöblom, joka on toinen järjestöedustaja työryhmässä.

– SAL ja Ampumaharrastusfoorumi ovat lausunnoissaan muistuttaneet epäkohdista ja toivoneet uudistuksia ja koko ampuma-aselain kokonaismuutosta, muistuttaa Sjöblom.

– Viimeksi asiasta muistutimme asiasta Teollisuus- ja elinkeinoministeriölle pariviikkoa sitten menneessä SAL:n lausunnossa. Toivon asioiden helpottuvan monissa kohdin, yhteistyöllä saavutamme kaikkien osapuolten kannalta hyviä tuloksia, kiteyttää Sjöblom.