Ampumaratalaki ja ampuma-aselainmuutokset tulevat voimaan 1.12.2015
13.6.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumarata- ja muutamat aselain muutoskohdat olivat presidentin esittelyssä eilen. Lait tulevat voimaan 1.12.2015.

Lisää http://vnk.fi/artikkeli/-/asset_publisher/tasavallan-presidentin-esittely-12-6-2015

Ampumaratalaki, laki ampuma-aselain muuttamisesta, laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta, laki rikoslain 41 luvun muuttamisesta ja laki järjestyslain 10 §:n muuttamisesta (HE 20/2014 vp). Ampumaradan ja ampumaurheilukeskuksen perustaminen ja ylläpitäminen ovat luvanvaraisia toimintoja. Vähäisen ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen edellyttää viranomaiselle tehtävää ilmoitusta. Aseturvallisuutta lisätään siten, että tehokkaat ilma-aseet tulevat ampuma-aselain soveltamisalaan. Ampuma-aseiden säilytystä koskevia säännöksiä tiukennetaan ja täsmennetään. Lääkärin velvollisuutta ilmoittaa ampuma-aseen haltijaksi sopimattomasta henkilöstä täsmennetään koskemaan kahta laissa mainittua tilannetta. Kaasusumuttimien hyväksyttäviä käyttötarkoituksia tarkennetaan ja ampuma-aselakiin lisätään sumuttimen käyttöturvallisuutta koskeva säännös. Lisäksi ampuma-aselakiin, rikoslakiin, järjestyslakiin ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annettuun lakiin tehdään eräitä muita muutoksia. Lait tulevat voimaan 1.12.2015. (SM lainsäädäntöneuvos Riitta Aulanko 0295 488 569)