Beetasalpaajan käytön erivapaudet ampumaurheilussa
18.6.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Antidoping säännöt ovat muuttuneet. Oheinen artikkeli sisältää tärkeää tietoa beetasalpaajasta.

Beetasalpaajan käytön erivapaudet ampumaurheilussa

 

Ampumaurheilun kansainvälisen lajiliiton, ISSF:n, näkemyksen mukaan beetasalpaajat parantavat suoritusta ampumaurheilussa niin merkittävästi, ettei ISSF käytännössä myönnä (eikä tunnusta) lainkaan erivapauksia beetasalpaajien käytölle ampumaurheilussa.

Myös kansallisten antidoping-organisaatioiden tulee noudattaa yo. linjausta. Tämä tarkoittaa, että ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvien kansallistenkaan ammuntakilpailujen (yleisen sarjan miesten ja naisten sekä nuorten yli 15-vuotiaiden SM-kilpailut kivääri-, pistooli-, haulikko- ja riistamaaliammunnassa) yhteydessä ei ole enää mahdollista käyttää beetasalpaajia edes erivapauden turvin. Myöskään aiemmin myönnetyt erivapaudet eivät täten enää ole voimassa ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvissa kilpailuissa (= yo. lajit), eikä, ISSF anna niille tunnustusta kansainvälisiä kilpailuja varten.

 

Suomen Ampumaurheiluliiton ja ADT:n tekemän kansallisen linjauksen myötä ADT:n tasomäärittelyn ulkopuolelle jääviltä ampujilta ei vaadita etukäteistä erivapauden hakua.

 

Mikäli beetasalpaajan käyttö katsotaan välttämättömäksi ampujan sairauden hoidossa tai terveyden ylläpitämiseksi, voi ADT:n erivapauslautakunta edelleen myöntää takautuvan erivapauden tasomäärittelyn ulkopuolelle jäävän ampujan beetasalpaajalääkitykselle. Tällaisessakin tilanteessa urheilijan tulee kuitenkin aina huomioida, etteivät ADT:n myöntämät kansalliset beetasalpaajaerivapaudet oikeuta beetasalpaajien käyttämiseen ISSF:n alaisten kansainvälisten ammuntakilpailujen tai ADT:n tasomäärittelyn piiriin kuuluvien kivääri-, pistooli-, haulikko- ja riistamaaliammunnan yleisen sarjan miesten ja naisten sekä nuorten yli 15-vuotiaiden SM-kilpailujen yhteydessä.

 

Lisää tietoa löytyy Kielletyistä aineista ja menetelmistä ja uudesta säännöstä ko. osoitteista https://www.ampumaurheiluliitto.fi/valmennus/antidoping/?x87688=11443565

ja http://www.antidoping.fi/