Työ- ja elinkeinoministeriö korjaa patruunoiden kotisäilytystä koskevan säännön
3.9.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Kyseisestä asetuksesta pyydettiin keväällä lausuntoja eri tahoilta. Nyt asetus oli tullut voimaan 1.9.2015. Annetusta asetuksesta TEM oli saanut paljon palautetta ja nyt TEM vetääkin asetuksen takaisin uudelleen arvioitavaksi. -Erinomainen asia, että TEM reagoi ja noteerasi harrastajakunnan asialliset kommentit sekä rohkeni ottaa annetusta asetuksesta saadun palautteen tosissaan nopealla aikataululla, toteaa SAL:n toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi.

Tässä tiedote suoraan TEM:n sivuilta:

Työ- ja elinkeinoministeriö ottaa saadun palautteen vuoksi räjähteiden turvallisuutta koskevan asetuksen patruunoiden kotisäilytystä koskevan kohdan välittömästi uudelleen arvioitavaksi. Tarkoituksena on palauttaa kotisäilytystä koskeva säännös entisen sisältöiseksi vielä syyskuun aikana. Patruunat ja ruuti tulee sen jälkeen edelleen säilyttää riittävän huolellisesti ja varovaisesti sekä lukitussa kaapissa siten, että ne eivät joudu asiattomien haltuun. Uuden asetuksen lisävaatimuksista luovutaan.

Saatu palaute on osoittanut, että patruunoiden ja muiden kotona säilytettäviin ampuma-aseisiin liittyvien ampumatarvikkeiden säilytys olisi perusteltua järjestää yhdenmukaisesti aseiden kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriö arvio sääntelyn uudistamista siksi jatkossa yhdessä ampuma-aselaista vastaavan sisäministeriön kanssa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta nyt tehtävän korjauksen aikatauluun.

Lisätiedot:
ylijohtaja Pekka Timonen, TEM, puh 029 506 0060

Tässä linkki annettuun asetuksen, joka menee uudelleen arvioitavaksi http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151101