SAL huolissaan EU:n mahdollisista tiukennuksista
28.10.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto on erittäin huolissaan EU:ssa mahdollisesti käsittelyyn tulevista ampuma-aseiden lupa-asioita ja käytänteitä ohjaavien direktiivien tiukennuksista. SAL on ollut mukana, kun Ampumaharrastusfoorumi laati yhteisen kannanoton asiasta. SAL:n mielestä Suomen tulisi edistää resurssien kohdistamista laittoman asekaupan ja rikollisuuden torjuntaan. Mikäli kiristykset menevät läpi, olisi sillä dramaattisia vaikutuksia ampumaurheiluun, koska silloin Euroopan ja Maailman mestaruuskilpailuja ammuttavat 25m pistoolilajit ja practicalin lajit olisivat vaarassa poistua.

SAL:n mielestä sisäministeriön ja muiden aselainsäädäntövalmisteluun vaikuttavien tahojen tulee puolustaa Suomen kansallisia oikeuksia, etuja ja perinteitä Euroopan Unionin aseita ja ampumatoimintaa koskevien säännösten valmistelutyössä. SAL toivookin  Suomen edistävän resurssien kohdistamista laittoman asekaupan ja rikollisuuden torjuntaan.

Lausunto lähetetty Sisä- ja Puolustusministeriöön sekä Hallintovaliokunnalle että mm. SM:n kansliapäällikkö Nergille että PM:n kansliapäällikkö Rädylle sekä Poliisihallituksen poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaiselle.

– Minusta meidän tulee jatkovaikuttaa asiassa vielä MEP:mme sekä esim. komissaari Kataisen kautta sekä ulottaa lausunto tiedoksi myös meidän Eurooppalaisille ampumaurheilujärjestöjen tietoisuuteen, jotta he heräävät ja alkavat toimia asiaan omissa maissaan, toteaan toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi.