Vuoden 2016 seuratukien haku on käynnistynyt
19.11.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki) on tarkoitettu urheilu- ja liikuntaseurojen toiminnan kehittämiseen. Seuratuki on tarkoitettu valtionavustukseksi silloin, kun seura haluaa kehittää lasten ja nuorten matalan harrastuskynnyksen toimintaa, kokeilla innovatiivisia uusia juttuja, lisätä toimintaan monipuolisuutta uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa.

Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuen avulla edistetään monimuotoisen liikunnan kansalaistoiminnan toteutumista. Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa liikuntalain (390/2015) 14 § nojalla haettavaksi harkinnanvaraisen määrärahan urheilu- ja liikuntaseurojen perustoiminnan kehittämiseen. Edellytyksenä on, että eduskunta osoittaa tarkoitukseen tarvittavat määrärahat vuoden 2016 talousarviossa.

Hakuaika päättyy 18.12.2015 klo 16.15

Hakuasiakirjat
 

Hakuohje 2016 (pdf)
 

Seuratukea haetaan sähköisesti osoitteessa www.seuraverkko.fi. Haku avataan 19.11.2015.
 

Seuratukea haetaan kaksivaiheisesti siten, että ensimmäisessä vaiheessa hakija täyttää sähköisen hakemuksensa Seuraverkossa osoitteessa www.seuraverkko.fi.

Toisessa vaiheessa hakija tallentaa sähköisessä ympäristössä tekemänsä hakemuksen pdf-tiedostona, tulostaa hakemuksen, allekirjoittaa sen ja postittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitteeseen:
Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto.

Hakijaa pyydetään lukemaan hakuohjeet huolellisesti hakemusta valmistellessaan.

Selvityksen tekeminen

Myönnetyn avustuksen käytöstä on annettava selvitys päätöksessä annettuun määräaikaan mennessä. Selvitys annetaan opetus- ja kulttuuriministeriön lomakkeella nro 2 (doc).
 

Lisätietoja ministeriöstä:
– osastosihteeri Päivi Wathén, puh. 0295 330 341
– ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 3 30377
etunimi.sukunimi@minedu.fi

Lisätietoja Suomen Ampumaurheiluliitosta:
– nuoriso- ja koulutuspäällikkö Timo Rautio, puh. 040 8202300
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi

Myönnetyt avustukset

2015 | 2014 | 2013

 

Liitteet