EU:n komissio tiukentamassa ampuma-asedirektiiviä
20.11.2015 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona ehdotukset mahdollisiksi ampuma-asedirektiivimuutoksiksi. Ne julkistettiin nopeasti viikko sitten tapahtuneiden Pariisin terroritekojen jälkeen, ja niissä on useita kohtia, jotka tulisivat vaikuttamaan suomalaiseen aseharrastukseen. SAL painottaa, että urheiluammuntatoiminta on kurinalaista ja tiukasti säädeltyä urheilua.

Suomen Ampumaurheiluliitto tukee muiden ampumaharrastusjärjestöjen tavoin toimia laittomien aseiden kitkemiseksi, mutta ei hyväksy turhia tiukennuksia lailliseen aseenomistukseen. Liitto pitää Suomen nykyistä aselainsäädäntöä riittävänä. SAL antoikin jo marraskuun 12. päivänä lausuntonsa hallintovaliokunnalle asedirektiivien mahdollisesta muuttamisesta.

Muutosehdotukset sisältävät muun muassa yhteiset säännöt aseiden ja niiden osien merkinnöistä, aseiden etämyynnin rajoittamisen yksityishenkilöiltä, sarjatuliasetta muistuttavien puoliautomaattisten aseiden kiellon, yhteiset deaktivointisäännöt ja deaktivoitujen sarjatuliaseiden kiellon, tietojärjestelmien harmonisoinnin ja tiedonvaihdon sekä vaimentimien sisällyttämisen direktiivin piiriin. Kaikki hallussapitoluvat olisivat kestoltaan korkeintaan viisi vuotta.

Kyseessä ovat muun muassa practicalia koskevat kiristykset. Samoin ne koskettavat mahdollisesti monia kansallisia pistoolilajeja ja ainakin yhtä olympialajia.

Ampumaurheiluliitto on keskiviikon jälkeen lähestynyt jo Kansainvälistä ampumaurheiluliittoa (ISSF) ja Euroopan ampumaurheiluliittoa (ESC) sekä Euroopan unionin komissaaria Jyrki Kataista.

Ampumaurheiluliitto painottaa, että liittojen toiminta on kurinalaista, ja kansainvälisten liittojen säännöt säätelevät toimintaamme tiukasti. Toiminnassamme on kielletty osoittamasta aseella ihmistä, ja toiminta on ohjattua ja järjestäytynyttä, eikä radoilla tapahtuvaa urheiluammuntaa saa sekoittaa terrorismiin. Aseet ovat urheiluammunnassa urheiluvälineitä.

Lainsäädäntöprosessi on vasta alussa. Esityksen on läpäistävä sekä parlamentti että jäsenmaita edustava neuvosto.

Lisää tietoa aiheesta täältä.