Työseminaarissa avoimin mielin ja silmin tulevaisuutta kohti!
22.4.2016 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ari Sive (vas.) ja Jaakko Hyvätti. Kuvat: Lassi Palo
Vesa Nissinen (oik.) keskustelemassa Mikael Frimanin (vas.), Mikael Ekbergin, Timo Laurilan ja Teemu Lahden kanssa.
Vesa Nissinen.
Jaana Parviainen (vas.), Marja Maunula ja Tapio Hänninen.

Ampumaurheiluliitto järjesti perjantaina – liittovaltuuston kevätkokouksen aattona – työseminaarin, jota kutsuttiin strategian pohjatyöksi. Paikalla oli kolmisenkymmentä liittovaltuuston ja -hallituksen jäsentä sekä muita lajiaktiiveja.

Työseminaarin teemana oli ”avoimin mielin ja silmin tulevaisuutta ajatellen”. Seminaarissa pohdittiin, mitkä ovat ne isot trendit, joilla on tulevaisuudessa vaikutusta urheiluammunnan harrastamiseen niin myönteisesti kuin kielteisestikin, sekä mitä ampumaurheiluperheessä tapahtuu, mitkä ovat nousevia ja laskevia trendejä. Lisäksi mietittiin, mitkä ovat ne liiton perustehtävät, joita sen tulee nyt ja tulevaisuudessakin tehdä.

Liiton puheenjohtaja Pia Nybäck sanoi, että kyse on liiton toimintasääntöjen mukaisesta prosessista, joka liittyy pidemmän aikavälin suunnitelmiin.

– Ne lyödään syksyn liittokokouksessa kiinni, ja nyt niitä on hyvä pohtia isommalla porukalla. Mikä on oikea suunta liitolle? Luomme suuntaviivat kahdelle seuraavalle vuodelle eli nyt katse eteenpäin ja miettimään, miten ampumaurheilua kehitetään, Nybäck evästi osanottajia.

Liiton hallituksen jäsen Vesa Nissinen puolestaan määritteli tilaisuuden ”osallistujalähtöiseksi strategian pohjatyöksi”.

– Parempaa asiantuntemusta ei ole kuin se mikä teillä on. Teillä on se pohjatieto, jonka perusteella lähdemme tekemään tätä työtä, Nissinen sanoi ja viittasi ”reunaehtoihin”, joilla toimimme vuonna 2020.

– Kaikkiin asioihin emme voi vaikuttaa, mutta nyt voimme tunnistaa ne asiat, joihin voimme. Ne ovat ne ratkaisut, jotka mahdollistavat oman harrastuksemme jatkumisen. On myös hyvä miettiä sitä, mikä on liiton perustehtävien tärkeysjärjestys. Tällaisilla pohdinnoilla strategiatyö lähtee hyvin liikkeelle, Nissinen sanoi.

Osanottajat kirjoittivatkin aktiivisesti paperille muun muassa niitä ”urheiluammunnan sisäisiä muutospaineita”, jotka liiton johtamisessa on ”väistämättä otettava huomioon tulevien kymmenen vuoden aikana”. Lisäksi Nissinen pyysi listaamaan tärkeysjärjestykseen ne asiat, jotka liiton on ”ehdottomasti tehtävä täyttääkseen oman perustehtävänsä”.

Seminaarissa puhuttiin vilkkaasti mielikuvista, imagosta ja mielenkiinnosta lajia kohtaan sekä rahasta. Lisäksi tuotiin esiin muun muassa vapaaehtoisten työn määrän väheneminen, ratojen saavutettavuus ja mahdolliset erilaiset tavat harrastaa lajia. Osanottajat toivat esiin myös tietotaidon ja osaamisen kehittämisen seuroissa liiton toimesta sekä positiivisen julkisuuden ylläpitämisen ja kilpailutoiminnan kehittämisen.

Seminaarin yhteenvetona Nissinen totesi, että esimerkiksi hän sai illan annista paljon arvokasta tietoa. Perjantain aineisto on se, minkä perusteella työ jatkuu, ja se esitellään pääpiirteissään liittovaltuustolle lauantaina. Tulevien kuukausien aikana sitä ”jalostetaan”, ja syksyn liittokokouksessa asia tuodaan esille.