Kuopion Ampuma- ja Metsästysseura juhli 110 vuotista taivaltaan
16.5.2016 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Yksi Suomen Ampumaurheiluliiton vanhimmista seuroista, Kuopion Ampuma- ja metsästysseura juhlisti lauantaina 14.5.2016 satakymmenvuotistaivaltaan. Virallinen juhlapäivä on 15.5. Juhlallisuuksissa naulattiin ja vihittiin seuralle lippu, palkittiin pitkän ja ansiokkaan työ uurastajia ja tietysti pidettiin hauskaa. Seurassa on tällä hetkellä noin 800 jäsentä ja vireää nuoriso- ja kilpailutoimintaa. Kuopion kaupungin tuella ja seuran talkoovoimin on Heinjoelle noussut upea ampumaurheilukeskus.

Kuopion Ampuma- ja Metsästysseuran perustamisvaiheet ovat aika erikoiset. 1905 suurlakon ajaksi oli Kuopioon perustettu suurlakkotoimikunta, jonka tehtävänä oli toimia niin, ettei rauhatto­muut­ta syntyisi vaan kaikki sujuisi maltillisesti. Suurlakkotoimikunta käytti omaperäisiä kei­noja ta­voitteitten saavuttamiseksi mm siten että toimikunta väkisin kyyditsi läänin maaherraa vastaa­van korkean virkamiehen, kuvernööri Berghin pois kaupungista. Kipunapekan, mm Väinölänniemen ty­vessä olevan kauniin rakennuksen, Korukulman, suunnittelijan ja rakentajan, rakennusmestari Pekka Pitkäsen , johdolla kaikki sujui rauhallisesti ja toimikunta piti 7.11.1905 loppukokouksensa päättäen samalla perustaa suurlakon muistoksi Kuopioon ampumaseuran.

Samat miehet pitivät 23.3.1906 seuran perustavan kokouksen ja kävivät jättämässä 14.4.06 Berg­hin seuraajalle kuvernööri Steniukselle lupa-anomuksen seuran perustamiseksi ja seuran säännöt hy­väksyt­täväksi. Sortovuosina 1899-1917 Suomeen ei tiettävästi perustettu Kuopiota lukuun otta­matta yhtään uutta ampumaseuraa koska senaatti ei hyväksynyt lupa-anomuksia vaan seurojen perus­tami­nen vesittyi, jäi myöhempään ajankohtaan tai seurat perustettiin vain tavallisina metsästysseuroina ja muutettiin myöhemmin virallisesti ampumaseuroiksi. Ainoan poikkeuksen tekee siis kuopiolaisseu­ra. Uuden kuvernöörin on täytynyt tietää, että ampumaseuran anojina ovat samat miehet, jotka kyydit­si­vät hänen edeltäjänsä ulos kaupungista ja samat miehet, jotka olivat suurlakon aikana pystyneet pi­tämään kaupungissa yllä hyvän järjestyksen. Kuvernööri Stenius ei halunnut estää seuran perustamista ja otti riskin ja tiettävästi valtuutensa ylittäen ei lähettänytkään anomusta senaattiin vaan antoi itse myönteisen päätöksen 3.5.1906 , Seuran nimeksi oli harkitusti otettu Kuopion Metsästys- ja Ampu­ma­seura. Nimi muutettiin 1924 Kuopion Ampumaseuraksi ja 1948 Kuopion Ampuma- ja Met­säs­tysseuraksi.