Lyhyiden aseiden harrastuksen jatkuminen osoitettava oma-aloitteisesti
19.5.2016 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Poliisihallitus on äskettäin julkistanut ohjeen koskien lyhyiden aseiden harrastuksen jatkumisen osoittamista.

Jos uuden lain voimaantulon 13.6.2011 jälkeen on haettu toistaiseksi voimassa oleva hallussapitolupa pistooliin, pienoispistooliin, revolveriin tai pienoisrevolveriin, tulee oma-aloitteisesti ilmoittaa poliisille harrastuksen jatkumisesta ennen viiden vuoden täyttymistä luvan myöntämisestä.

Ampumaurheiluperusteella myönnettyjen lupien osalta harrastamisen jatkuminen osoitetaan yhdistyksen ampuma-asekouluttajan kirjoittamalla todistuksella edeltävän vuoden (12 kk) vähintään neljän harrastuskerran toteutumisesta.

Määräaikainen lupa uusitaan normaalisti sen voimassaoloaikana.

Jos on hakenut uusia käsiaselupia ensimmäisen uuden lain voimassaolon aikana myönnetyn luvan jälkeen, tulisi näitä seuraavia lupia varten toimitetun AAK:n harrastustodistuksen täyttää harrastuksen jatkumisen osoittamisvaatimus.

Joka tapauksessa, vähintään viiden vuoden välein on tarpeen itse muistaa toimittaa todistus harrastuksen jatkumisesta poliisille.

Katso tarkemmat ohjeet oheisesta Poliisihallituksen ohjeesta ja kysy tarvittaessa neuvoa kotipaikkasi poliisilta. Älä siis päästä lupiasi vanhenemaan ja vaaranna harrastuksesi jatkuvuutta!