SAL:n lausunto Hallituksen esityksestä eduskunnalle ampuma-aselain ja rikoslain muuttamisesta
22.9.2016 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Tavoitteena oleva aselupamenettelyjen uudistaminen ja joustavoittaminen aseturvallisuutta vaarantamatta on mielestämme kokonaisuutena erittäin hyvä tavoite. Ampumaurheiluliitto näkee, että toteutuksella voidaan aikaansaada huomattavia resurssisäästöjä samalla kun yksinkertaistetaan lupakäytäntöjäaseturvallisuutta heikentämättä. SAL tukee tämän johdosta lainsäädännön muutoshanketta.

SAL on lausunnossaan esittänytkin lisää keinoja, joilla helpotettaisiin viranomaisten työmäärää ja helpotettaisiin lupaprosesseja. Oheisessa dokumentissa SAL:n lausunto kokonaisuudessaan.