Huoli ampumaratojen tilasta on todellinen – SAL vastaa Asko Lampiselle
29.9.2016 klo 12:00
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Asko Lampinen Muhokselta lähestyi liiton puheenjohtaja Pia Nybäckiä kirjeellä. Lampinen toivoi avointa vastausta kirjeeseensä. Ohessa SAL:n vastaus Asko Lampiselle.

Asko Lampinen
Muhos

Hyvä Asko,
kiitos aktiivisuudesta ja ampumaratojen puolesta puhumisesta sekä huolen esille nostamisesta. Liittohallitus käsitteli kirjettäsi syyskuun kokouksessaan ja tähän vastaukseen on koottu yhteenvetoa käydystä keskustelusta.

Huoli jonka nostat esille, on todellinen ja se on myös SAL:ssa hyvin ymmärretty. SAL:n aloitteesta Ampumaharrastusfoorumi palkkasi rata-asiantuntijan seurojen tueksi ja avuksi kesällä 2015, lisäksi kohdensimme vielä lisätukeakin palkkaukseen tälle vuodelle, jotta rata-asiantuntija voisi tehtäväänsä hoitaa. Hänen avullaan useat radat ovat saaneet konkreettista apua ympäristölupa-asioihin jo lyhyessäkin ajassa. Uskallammepa jopa väittää, että muutaman radan toiminta on pelastettu rata-asiantuntijan ja seurojen välisen hyvän yhteistyön avulla.

Tämän lisäksi olemme antaneet useita lausuntoja ja olleet esittämässä jo usean vuoden ajan erilaisia toimenpide-ehdotuksia, joilla pystyttäisiin turvaamaan ampumaratatoiminta Suomessa. Valitettavasti toinen osapuoli eli viranomaiset omassa lainsäädäntötyössään ovat edenneet luvattoman hitaasti tai eivät lainkaan esityksiemme suhteen.

Me tarvitsemme tulevaisuudessa ampumaharrastustoiminnalle riittävän ja kattavan ampumarataverkoston reilulle puolelle miljoonalle (n. 500.000) harrastajalle. Ampumarataverkoston kehittäjäksi on harrastajien kanssa nimetty maakuntaliitot uudessa ampumaratalaissa. Nyt jos koskaan tarvitaan niin pienten kuin suurtenkin ratakokonaisuuksien toimintojen varmistamiseksi yhteistyötä laajalla rintamalla niin maakunnallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Siihen tarvitaan yksittäisten harrastajien lisäksi seurojen ja kaikkien ampumatoimintaa harjoittavien tahojen yhteistyötä, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä toimintaa. Siksi jatkossa onkin erityisen tärkeää sopia yhteisistä toimenpiteistä etukäteen niin, että eri toimijatahot voivat omilla tahoillaan varmistaa mukana olonsa. SAL tulee jatkossakin resurssiensa puitteissa kantamaan kortensa kekoon rata-asioissa.

Hyviä osumia ja kiitos ponnisteluistasi!

SAL:n hallitus ja toimisto

…..

Oheisessa dokumentissa Asko Lampisen kirje Pia Nybäckille.

Linkki Lampisen tekemään kansalaisaloitteeseen

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/2055