Järjestöt tapasivat sisäministeri Paula Risikon
9.12.2016 klo 10:23
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

sal-pieni-logoAmpumaharrastustoimintaa harjoittavat suurimmat järjestöt tapasivat torstaina sisäministeri Paula Risikon. Tapaamisen aiheena oli EU:ssa yhä kesken oleva tuliasedirektiivin kiristys.

Kaikkien osapuolien huoli oli kysymys itselataavien aseiden kohtalosta. Ampumaurheilun näkökulmasta on tärkeää, että direktiivi sisältää urheilupoikkeuksen niin, että se pitäisi soveltua kaikkiin urheiluperusteella myönnettyihin lupiin lajiin katsomatta.

SAL:n mielestä on lisäksi tärkeää, että itselataavia aseita – mahdollisella urheilupoikkeuksella saatuja – tulee jatkossakin voida käyttää myös reserviläistoiminnassa ja metsästyksessä. Tämänhetkinen esitys on epäselvä ja tulkinnanvarainen, ja se tiukimmalla tulkinnalla lopettaisi itselataavien käytön kokonaan.

Toinen iso ongelmakohta on esitys siitä, että kaikki aseluvat ovat voimassa enintään viisi vuotta. Tämä byrokraattinen toiminta tukkisi Suomen lupahallinnon kokonaan, eikä lisäisi turvallisuutta nimeksikään. SAL:n kanta tähän on edelleen se, että Suomen jatkuvan valvonnan järjestelmä on täysin riittävä, eikä sitä ole syytä vaikeuttaa.

Sisäministeri Risikko on matkustanut keskustelemaan asiasta EU:n neuvostossa. Avoinna on yhä monia erittäin tärkeitä kohtia. SAL jatkaa työtä niihin vaikuttamiseksi poliittisesti Suomessa ja EU-tasolla. Teemme aktiivista yhteistyötä myös Ampumaharrastusfoorumin sekä muiden pohjoismaisten ja eurooppalaisten toimijoiden kanssa.

Neuvonpidossa SAL esitti, että kun direktiivi saadaan valmiiksi, kutsuu Sisäministeriö järjestöt yhteen kuulemaan ja laatimaan kansallista lainsäädäntöä. SAL:n mielestä on tärkeää, että meillä on säännöllinen keskusteluyhteys viranomaisten kanssa. Hyvällä yhteistyöllä saadaan toimivat lait ja asetukset.

Jos neuvottelut saadaan vuoden loppuun mennessä päätökseen, niin direktiiviehdotus menee parlamentin hyväksyntään maaliskuussa. Sitten on 15 kuukautta aikaa saattaa se kansalliseen lainsäädäntöön.