Asedirektiivi hyväksyttiin – kansallinen soveltaminen alkaa
14.3.2017 klo 15:21
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Uudet säännöt tiukentavat paukkupatruuna-aseiden ja puutteellisesti deaktivoitujen aseiden valvontaa. Säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä ja uusimista varten. Euroopan parlamentti hyväksyi uudet säännöt tiistaina.

Parlamentin jäsenet hyväksyivät asedirektiivin äänin 491 puolesta, 178 vastaan ja 28 tyhjää. Parlamentti ja neuvosto pääsivät direktiivin yksityiskohdista alustavaan sopuun viime joulukuussa.

– Parlamentti on tehnyt direktiiviin merkittäviä parannuksia. Muutokset, jotka hyväksyttiin nyt, vastaavat turvallisuuskysymyksiin, mutta kunnioittavat luvallisten aseiden käyttäjien oikeuksia, sanoi esittelijä Vicky Ford (ECR, Yhdistynyt kuningaskunta) parlamentin tiedotteessa.

Uusien sääntöjen myötä EU-maiden on valvottava tarkemmin ääniaseita ja muun tyyppisiä paukkupanoksia ampuvia aseita, jotka voidaan helposti muuntaa varsinaisiksi aseiksi. Joissain EU-maissa ei tällä hetkellä vaadita lupaa ääniaseiden ostamiseen ja hallussapitoon, mutta uuden asedirektiivin myötä näihin ääniaseisiin tulee soveltaa samoja lupakäytäntöjä kuin vastaaviin varsinaisiin aseisiin.

Direktiivillä vahvistetaan lisäksi ampuma-aseiden merkintää koskevia sääntöjä ja selkeytetään sääntöjä deaktivoitujen aseiden osalta (direktiivin voimaanastumisen jälkeen deaktivoidut aseet tulee ilmoittaa kansallisille viranomaisille). Komissio on luvannut hyväksyä toukokuun loppuun mennessä uudet deaktivointistandardit ja -tekniikat, joilla varmistetaan, että deaktivoidut ampuma-aseet ovat pysyvästi ampumakelvottomia.

Direktiivin myötä valvontaa tiukennetaan joidenkin puoliautomaattisten ampuma-aseiden osalta kuten esimerkiksi lippaallisten itselataavien kertatuliaseiden, joissa on suuren ammuskapasiteetin mahdollistava kiinteä latauslaite (yli 20 patruunaa puoliautomaattisissa aseissa ja yli 10 patruunaa pitkissä aseissa), ja puoliautomaattisiksi muutettujen automaattisten ampuma-aseiden osalta. Jäsenmaiden on kuitenkin mahdollista sallia, että henkilöiden, joilla on jo hallussaan tällainen nykyisten sääntöjen mukainen luvallinen puoliautomaattinen ase, ei tarvitse luopua näiden hallussapidosta.

Jäsenmaat voivat myöntää lupia A-luokkaan kuuluviin aseisiin tietyille yksityishenkilöille, kuten urheiluampujille ja reserviläisille sekä museokäyttöön. Lisäksi poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa lupia voidaan myöntää keräilijöille, mikäli nämä pystyvät takaamaan tiukat turvajärjestelyt.

Uudet säännöt vaativat lisäksi kansallisen tason valvontajärjestelmien perustamista aselupien myöntämistä ja uusimista varten. Lisäksi EU-mailta vaaditaan uusia järjestelyjä jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon parantamiseksi.

– Oheinen tiedotteen kohta on ympäripyöreästi sanottu, mutta saatujen tietojen perusteella urheiluammunta-perusteella kaikki lajit voinevat jatkaa toimintaansa, Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Aarrekivi sanoo.

Neuvoston on vielä hyväksyttävä uudet säännöt ennen kuin ne astuvat voimaan. Jäsenmailla on tämän jälkeen 15 kuukautta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä ja 30 kuukautta aikaa luoda arkistointijärjestelmät ampuma-aseiden jäljittämiseksi ja tunnistamiseksi.

– Ratkaisevaa on se, mitä kansallinen lainsäädäntö nyt tekee. Kun EU:ssa kirjoitetaan sisältö puhtaaksi, meidän tulee huolehtia siitä, että termit tulee kirjoitettua oikein ja tarkasti. Ampumaurheiluliitto toivoo muiden järjestöjen tavoin, että kansallinen implementointi tehdään yhteistyössä, kuten ministeri Paula Risikko ja virkamiehet ovat luvanneet. Silloin vältyttäisiin karikoilta, joita matkan varrella on ollut. Toivon mukaan Suomessa ei lähdetä yltiöpietistisiin laki- ja sääntömuutoksiin, koska meillä on jo  varsin tiukka aselainsäädäntö ja osa nyt säädetyistä  jo voimassa, Aarrekivi sanoo.

Lähde: http://www.europarl.europa.eu/news/fi