SUEK teki viime vuonna yli 2700 dopingtestiä
29.5.2017 klo 12:42
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry teki ja teetti 2774 dopingtestiä Suomessa sekä ulkomailla viime vuonna. Rio de Janeiron olympialaiset ja paralympialaiset sekä tänä vuonna vietettävän Suomi 100 -juhlavuoden kotikisat näkyivät viime vuoden testauksen painotuksissa.

Dopingtestien kokonaismäärä oli vuonna 2016 hieman edellisvuotta suurempi. Kokonaismäärään vaikuttavat kansallisen testausohjelman lisäksi Suomessa järjestettävät kansainväliset kilpailut ja niissä tehdyt testit. Määrään vaikuttaa myös ulkomaalaisten urheilijoiden kilpailun ulkopuolinen testaus, jota tehdään muiden antidopingorganisaatioiden pyynnöstä. Vuoden 2017 dopingtestauksessa näkyy, että tuleviin talviolympialaisiin on alle vuosi aikaa.

− SUEK vastaa testauksesta lukuisissa kansainvälisissä kilpailuissa kuluvan vuoden aikana. Kansallisen testausohjelman toteuttaminen yhdistettynä useisiin suuriin kansainvälisiin kilpailuihin on haastavaa. Osaava, aktiivinen ja joustava dopingtestaajien ja avustajien joukko takaa kuitenkin laadukkaan testaustoiminnan, testauspäällikkö Katja Huotari sanoo.

SUEK selvitti viime vuonna urheilijoiden näkemyksiä dopingvalvonnasta kyselytutkimuksen avulla. Kyselyyn vastasi 159 urheilijaa.

Pääosa vastaajista koki testausmäärät omassa lajissaan Suomessa sopiviksi. Urheilijat antoivat dopingtestitilanteesta erittäin myönteiset arviot. Testitilanne sai erittäin hyvät arviot, sillä 55 prosenttia vastaajista antoi sille asteikon parhaat arvosanan.

Seitsemän prosenttia vastaajista arvioi dopingin vaikuttaneen kotimaisen kilpailun lopputulokseen ja 23 prosenttia kansainvälisen kilpailun lopputulokseen viimeksi kuluneen vuoden aikana. Urheilijat kokivat dopingin merkityksen suuremmaksi yksilö- kuin joukkuelajeissa.

Valtaosa vastaajista piti kuitenkin mahdollisena päästä lajissaan sekä kansalliselle (94,2 prosenttia vastaajista) että kansainväliselle (71,3 prosenttia vastaajista) huipulle ilman dopingia. Enemmistö vastaajista arvioi dopingia käyttäjien jäävän tulevaisuudessa nykyistä varmemmin kiinni ja samalla dopingaineiden käyttäjien vähentyvän.

SUEK numeroina vuonna 2016

Dopingtestaus vuonna 2016:
– 3092 dopingtestiä (2693/v. 2015)
– 2774 (2466/v. 2015) kansallisen testausohjelman dopingtestiä; näistä 1152 (1048/v. 2015) kilpailutestejä ja 1622 (1418/v. 2015) kilpailujen ulkopuolisia testejä
– Lisäksi 318 kansallisten lajiliittojen, kansainvälisten lajiliittojen tai Maailman antidopingtoimisto WADAn tilaamaa kilpailu- ja kilpailujen ulkopuolista testiä

Puhtaan urheilun sanoma kiirii
– Lähes 100 luentoa, joilla yli 3500 kuulijaa
– 15 urheilutapahtumassa mukana Puhtaasti paras -esittelypiste, tapahtumissa yhteensä tuhansia katsojia
– Lähes 70 tiedotetta ja blogikirjoitusta

Uuden organisaation ja sen toiminnan esittely
– Lähes 25 kansallista ja kansainvälistä luento- sekä esittelytilaisuutta, joissa oli yhteensä lähes 1 000 kuulijaa; kohderyhmiä UNESCO, Euroopan neuvosto, Euroopan unioni, Euroopan ja maailman lottojärjestöt sekä Kansallinen Liikuntafoorumi

SUEK vastaa antidopingtoiminnasta, kilpailumanipulaation ehkäisystä sekä katsomoturvallisuuden ja -viihtyvyyden edistämisestä Suomessa. SUEKin aputoiminimenä antidopingtoiminnassa käytetään Suomen antidopingtoimikunta ADT:ta.