Vastaa Uudenmaan liiton ratakyselyyn!
11.1.2018 klo 07:35
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Uudenmaan liitto kerää ajantasaista tietoa Uudenmaan ampumaradoista sekä ampumaratojen kehittämistarpeista Uudenmaan uutta maakuntakaavaa varten.

Ampumaratojen sijainti on tärkeä lähtötieto maankäytön suunnittelussa, sillä ampumaradoilta kantautuva melu on huomioitava mm. asumisen sijoittumisessa. Kyselystä saatavien tietojen avulla luodaan kokonaiskuva ampumaurheilukeskusten ja ampumaratojen riittävyydestä maakunnan alueella.

Kysely on suunnattu ampumaratoja käyttäville sekä niitä hallinnoiville tahoille, kuten ampumaseuroille, metsästys- ja riistanhoitoyhdistyksille, puolustusvoimille sekä viranomaisille. Kyselyllä selvitetään mm. missä Uudenmaan ampumaradat sijaitsevat, millaisia radat ovat, millaista niiden käyttö on sekä kartoitetaan ampumaratojen kehittämistarpeita ja suunnitteilla olevia hankkeita.

Kyselyyn vastaamalla voit vaikuttaa siihen, miten ampumarata-alueet huomioidaan maakunnan alueidenkäytön suunnittelussa.

Toivomme, että vastaisitte kyselyyn 28.1. mennessä. Vastaamiseen kuluu noin 10-20 minuuttia. Kysely löytyy osoitteesta: https://www.webropolsurveys.com/S/17DC2A059914C256.par

Kyselyä saa välittää tahoille (mm. muut ampumaratoja käyttävät ja hallinnoivat tahot), joiden vastaaminen kyselyyn olisi tarpeellista.

Olkaa rohkeasti yhteydessä (ruut.haapamaki@wsp.com), jos teille tulee kysyttävää kyselyyn liittyen. Kiitos avustanne!