SAL:n toimintasääntöjen uudistustyö alkaa
8.3.2018 klo 17:00
Anne Laurila
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Liittohallitus on tunnistanut tarpeen käydä läpi liiton toimintaa ohjaavat säännöt ja pohtia niiden ajanmukaistamista ja kehittämistä. Hallitus on muodostanut tätä varten työryhmän, johon on nimetty Curt Sjöblom (pj), Asko Terkola, Antti Hannula, Jaakko Hyvätti ja Anne Lantee. Työryhmää täydennetään tarvittaessa ulkopuolisilla asiantuntijajäsenillä.

Työryhmä ei käsittele kilpailusääntöjä vaan keskittyy erityisesti liiton toimintasääntöihin ja ainakin jollain tasolla myös alueiden ja jaostojen toimintaa ohjaaviin sääntöihin.

SAL-yhteisöllä on mahdollisuus osallistua työhön sääntömuutosehdotuksilla. Ehdotuksia toivotaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Jos tietokoneen käyttäminen ei ole mahdollista, ehdotuksia perusteluineen ja asianmukainen sääntökohta mainiten voi lähettää myös postitse liiton toimistoon osoitteeseen Valimotie 10, 00380 Helsinki. Ehdotusten tulee olla perillä viimeistään 31.5.2018.

Sääntömuutosesitys on tarkoitus tuoda aikanaan syksyn 2018 liittokokoukseen.