Tokio painopisteenä huippu-urheiluyksikön kesälajien tukipäätöksissä
30.11.2018 klo 13:42
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö (HUY) on julkaissut kesälajien tukipäätökset vuodelle 2019. Olympialajeissa tukea painotetaan voimakkaasti vajaan 20 kuukauden päässä siintäviä Tokion olympiakisoja silmällä pitäen. Ampumaurheiluliitto on tyytyväinen HUY:n päätökseen.

Lajien kehitys- ja tukiprosessi ja sen myötä myös HUY:n tehostamistukijärjestelmä uusittiin vuosi sitten. Uudistuksen kulmakivenä olivat uudet kriteerit, joiden pohjalta tehostamistukea suunnattiin investointiloogisiin lajeihin ja kansainvälisen tason valmentautumiseen, johon myös lajiliitto itse satsaa ja uskoo merkittävästi.

Jo vuosi sitten iso painopiste oli menestyspotentiaalisten urheilijoiden ja joukkueiden valmistautuminen kohti Tokion olympiakisoja 2020. Kun kisoihin on aikaa enää vajaat 20 kuukautta, prioriteetti on olympialajien tukemisen osalta yhä selkeämmin Tokiossa.

Tukea on keskitetty entistä selvemmin kasvattamalla panostusta kärkiurheilijoihin sekä lajeihin, joissa tehostamistuella on arvioitu olevan paras vaikuttavuus menestykseen. Myös vuosi sitten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen tai saavuttamatta jättäminen ovat vaikuttaneet tuen jakamiseen.

– Tässä vaiheessa olympiadia meillä on jo tiedossa ne kärkiurheilijat, joilta menestystä Tokiossa voi odottaa. Olemme tukipäätöksissä lähteneet siitä, että näiden urheilijoiden valmentautumisprosessit laitetaan lajien ja Olympiakomitean yhteistyöllä niin hyvään kuntoon, kuin se meidän resursseillamme on mahdollista, huippu-urheiluyksikön johtaja Mika Lehtimäki valaisee.

– Pitää kuitenkin muistaa, että tämä koskee vain olympialajeja. Suomalaisessa urheilussa voidaan sanoa olevan neljä sektoria, joista olympiayksilöurheilu muodostaa yhden, paralympialajien yksilöurheilu toisen, ja sen lisäksi meillä on menestyviä joukkuepelejä ja ei-olympialajeja, joiden kriteereihin ei ole tullut merkittäviä muutoksia vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Prosessiin olennaisena osana kuuluviin lajitapaamisiin osallistui syksyllä 35 olympialajia ja kansainvälisen tason kesälajia, joista tukiohjelmiin ylsi 19. Lisäksi kahdeksassa lajissa on urheilijoita, jotka sijoittuvat yksilöohjelmaan. Vammaisurheilun puolella 12 lajia sijoittui lajien tukiohjelmiin sekä yksi laji yksilöohjelmaan. Huippu-urheiluyksikkö maksaa myös palkkatukea 55:lle nuorten olympiavalmentajalle 21 kesäurheilumuodossa.

Ampumaurheilu sai olympialajeihin valmennuksen tehostamistukea 185 000 euroa ja paralympialajeihin yhteensä 14 000 euroa eli yhteensä 199 000 euroa, mikä on kaksi tuhatta enemmän kuin viime vuonna. Korotus tuli paralympialajeihin.

– Olen erittäin tyytyväinen HUY:n päätökseen, kiitos kuuluu meidän hyville urheilijoillemme ja valmentajillemme. Meidän viime kauden maailmancupkautemme oli SAL:n historian paras, ja tämä antaa hyvät lähtökohdat seuraaville vuosille 2019-2020, Ampumaurheiluliiton valmennuksen johtaja Per-Ole Lindell sanoi.

Uusina lajeina tukiohjelmiin nousivat viime vuonna ilman taloudellista tukea jäänyt golf ja ensimmäistä kertaa prosessiin osallistunut autourheilu. Lisäksi akatemiatoimintaansa kehittävä käsipallo sai ensimmäistä kertaa NOV-palkkatuen yhdelle valmentajalle.

Kaikkiaan huippu-urheiluyksikkö jakoi tehostamistukia tässä vaiheessa kesäolympialajeille ja muille kansainvälisen tason kesälajeille 2 807 000 euroa sekä paralympialajeille 241 500 euroa.

Isoista lajeista yleisurheilun tukipäätöstä ei julkaistu vielä. Yleisurheilu nimitti uuden valmennusjohtajan kesken tukipäätösprosessin, eikä lajin oman huippu-urheilubudjetin allokointi lajiryhmille ja kärkiyksilöille ole kaikilta osin vielä täysin selvä.

Prosessi ei pääty nyt tehtyihin tukipäätöksiin. Tukipäätöksen saaneiden lajien ja urheilijoiden kanssa jatketaan yhdessä sovittuja toimenpiteitä lajien huippu-urheilusuunnitelmien ja tavoitteiden suunnassa. Lajien kehitys- ja tukiprosessi jatkuu palautetilaisuudella helmikuussa. Alkuvuodesta jaetaan myös opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämät kesälajien urheilija-apurahat. Talvilajien tehostamistuista päätetään vastaavan prosessin kautta toukokuussa. Kesälajien tukia tarkastellaan seuraavan kerran syksyllä 2019.

Kesälajien tukipäätökset 2019

Lajien kehittämis- ja tukijärjestelmä 2017-2020