Vastaa kyselyyn valintajärjestelmän kehittämiseksi!
28.2.2019 klo 15:44
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ohessa on kysely urheilijoiden ja heidän tukihenkilöidensä käsityksistä arvokilpailujen valintajärjestelmän kehittämiseksi.

Arvokilpailujoukkueiden valintajärjestelmän päämääränä on tukea suomalaisen ampumaurheilun menestymistä kansainvälisissä kilpailuissa. Onnistuaksemme tässä, meidän pitää pystyä löytämään kulloinkin parhaat ja menestystodennäköiset yksilöurheilijat arvokilpailuihin.

Valintojen on lähtökohtaisesti oltava oikeudenmukaisia, läpinäkyviä ja perusteltavissa. Kaikki nämä laatutekijät huomioiden on valintoja varten oltava hyvissä ajoin päätetyt ja tehokkaasti kommunikoidut kriteerit. Tämän kyselyn tarkoituksena on saada tietoa sekä urheilijoiden että valmentajien käsityksistä siitä, millaiset kriteerit koetaan toimiviksi. Nykyjärjestelmän keskeisenä ajatuksena on ollut, että näyttökilpailuissa ammuttujen tulosten keskiarvoa verrataan edellisten arvokilpailujen tuloksista määritettyyn rajatulokseen.

Kysymmekin esimerkiksi sitä, miten menestymistä riittävästi ennustava valintojen perustana käytettävä tulostaso pitäisi määritellä; miten tulostasoa olisi voitava osoittaa näyttövaiheessa; kuinka arvokilpailuihin valittujen kustannusten jako pitäisi toteuttaa SAL:n ja urheilijan kesken. Avoimiin kysymyksiin voi aina kirjoittaa omia näkemyksiään mistä tahansa valintoihin ja maajoukkueisiin liittyvästä asiasta.

Kysely toteutetaan nimettömänä. Kyselyyn toivotaan vastattavan avoimin mielin ja ajatuksellisesti irti nyt voimassa olevien tai aiemmin käytettyjen valintamenettelyjen suhteen. Kysely analysoidaan nopeasti ja sitä käytetään jo kuluvan kevään aikana syötteenä valintojen kehittämiseen.

Huomaa, että kysymyksissä maininta SAL viittaa tapauskohtaisesti joko SAL:n liittohallitukseen tai valmennuksen johtoryhmään. Tietyissä kysymyksissä on käytetty yleistä termiä valintatulos, koska tässä yhteydessä ei haluta rajata sitä, annetaanko se ns näyttökilpailuissa, katsastuskilpailuissa tai muissa kilpailuissa.

Vastaa su 10.3. mennessä!

Tästä kyselyyn.