Palkinnotkin ilmoitettava tulorekisteriin
21.3.2019 klo 15:05
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Urheiluseuran tulee nykyisin ilmoittaa uuteen tulorekisteriin jakamansa kilpailupalkinnot. Verohallinnon aiempaa 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan lähes kaikki palkinnot on ilmoitettava ilman euromääräistä alarajaa. Ainoastaan symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, voi jättää ilmoittamatta. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Esimerkiksi kilometrikorvauksien maksussa seura voi päättää, että niitä maksetaan harvemmin, jolloin tulorekisteri-ilmoituksia ei tarvitse tehdä niin usein. Niiden urheilijoiden kohdalla, joilla on valmennusrahastotili, mahdolliset rahapalkinnot kannattaa maksaa rahastoon, kuten tähänkin asti. ”Urheilijarahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin.” ”Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot, Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan.”.

Verottajan tarkempaa tietoa muun muassa palkintojen ilmoitusvelvollisuudesta tästä

————————————————————————————————————————————

Ohjeita tulorekisteriin liittyen liikuntajärjestöille ja -seuroille
Tämä tietoisku on tarkoitettu liikuntajärjestöille ja -seuroille, joiden taloushallintojärjestelmässä ei ole teknistä rajapintaa, joka siirtäisi automaattisesti tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot.

Sivulta  www.vero.fi/tulorekisteri löydät kaiken tiedon tulorekisteriin liittyen sekä koulutusmateriaalia mm. videoita.

Mikä on tulorekisteri?
Tulorekisteri on verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Rekisteri tuli käyttöön 1.1. 2019. Tulorekisterin tavoitteena on antaa reaaliaikainen kuva tulonsaajalle maksetuista tuloista ja etuuksista. Reaaliaikainen rekisteri palvelee viranomaisia, työnantajia sekä suoritusten saajaa. Muun muassa sosiaalietuuksien maksajat saavat hakijan tulotiedot rekisteristä ilman, että työntekijän pitää hakea työnantajalta erikseen palkkatodistusta. Lue lisää tästä ja tästä

Kuka ilmoittaa, milloin ja mitä?
Suoritusten maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tietojen vuosi-ilmoituksista luovutaan. Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan vanhalla tavalla vuodelta 2018.

Kuka käyttää tulorekisterin tietoja?
Tulorekisterin tietoja käyttävät seuraavat tahot:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (KELA)
 • Työttömyysturvarahasto (TVR)
 • Työeläkelaitokset
 • Eläketurvakeskus (ETK)

Miten ilmoitus annetaan ilman taloushallinnon teknistä rajapintaa?

 • Ilmoitus on annettava sähköisenä. Jos teknistä rajapintaa ei ole mahdollista käyttää, tiedot voi ilmoittaa myös tulorekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa, jonne tullaan kirjautumaan sivulta tulorekisteri.fi.
 • Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistusmenetelmillä (henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla).
 • Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa on kaksi eri tapaa tulotietojen ilmoittamiseen:
 •  1.  Latauspalvelu, jossa tiedot voidaan ladata xml-tiedostona tulorekisteriin
 •  2. Verkkolomake, jolla yksittäisen ilmoituksen tiedot syötetään manuaalisesti tulorekisteriin
 • niiden järjestöjen, joilla ei ole teknisen rajapinnan omaavaa järjestelmää olisi helpointa käyttää verottajan ilmaista palkka.fi –järjestelmää, josta tiedot siirtyvät tulorekisteriin automaattisesti
 • Yleistietoa palkka.fi palvelusta tästä
 • Lisätietoa sähköisestä asiointipalvelusta tästä
 • palkka.fi palvelusta ja tulorekisteristä tästä

Mitä jos et ilmoita tulotietoja tulorekisteriin?

 • ilmoitusten myöhästymisestä verohallinto määrää myöhästymismaksun
 • myöhästymismaksu määrätään, jos pakollisesti annettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä.
 • myöhästymismaksun määrä on kolme euroa jokaiselta maksupäivää seuraavan kuukauden kahdeksatta kalenteripäivää seuraavalta päivältä ilmoittamisajankohtaan saakka. Ajan kulumisen perusteella määrättävän maksun määrä on kuitenkin enintään 135 euroa
 • jos tiedot ilmoitetaan yli 45 kalenteripäivää em. määräpäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on 135 euroa lisättynä yhdellä prosentilla myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen tai sitä suuremman myöhässä ilmoitetun eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä