Eduskunta on hyväksyyt muutokset ampuma-aselakiin
27.3.2019 klo 09:59
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Eduskunta hyväksyi viime viikolla viimeisenä istuntopäivänään pääosin EU:n asedirektiivistä seuranneita muutoksia ampuma-aselakiin. Aselain muutosprosessi on ollut pitkä, ja matkan varrella on onneksi saatu muutettua lain yksityiskohtia lähtötilannetta huomattavasti paremmaksi.

Muutosten myötä tietyt aseet, kuten itselataavat kertatuliaseet isolla lippaalla, siirrettiin kiellettyjen aseiden ryhmään eli niin sanottuihin A-luokan aseisiin. A-luokan aseisiin on kuitenkin edelleen mahdollista saada lupa esimerkiksi urheiluammunta-, maanpuolustus- ja keräilytarkoituksessa. Myös muun muassa ampumaurheiluseurat voivat saada lupia A-luokan aseisiin ampumaurheilukoulutukseen.

Isoista itselataavien kertatuliaseiden lippaista tulee luvanvaraisia. Poikkeuksena ovat muistoesineinä säilytetyt lippaat, jotka on valmistettu sellaiseen sarjatuliasemalliin, jonka valmistus on alkanut ennen vuotta 1946 ja jotka eivät sovi asennettavaksi itselataavaan kertatuliaseeseen.

Luvanvaraisuus ei koske myöskään lippaita, jotka on tehty pysyvästi toimintakelvottomaksi tai rajoitettu kapasiteetiltaan pysyvästi. Tästä annetaan tarkemmat säännökset sisäministeriön asetuksella lain voimaantullessa. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lakimuutokset lähiaikoina. Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

– Muutokset ampuma-aselaissa ovat suurelta osin sellaisia, että itselataavia tai lippaallisia aseita käyttäviä lajeja, kuten practicalia, pystytään edelleen harrastamaan samoilla aseilla kuin tähän asti. Ero on lain merkittävässä monimutkaisuudessa, epätäsmällisyydessä ja lisääntyneessä lupabyrokratiassa, Suomen Ampumaurheiluliiton hallituksen jäsen Jaakko Hyvätti kertoo.

Hyvätti on ollut yhtenä Ampumaurheiluliiton asiantuntijoista mukana lakimuutosprosessissa.

– Monimutkaisuus haittaa harrastusta siinä, että aseita jo omistaviltakin harrastajilta edellytetään toimenpiteitä, että voimassa olevilla luvilla olevista aseista tai lippaista ei tule laittomia. Ketä tämä koskee, riippuu monesta asiasta ja tästä tiedottaminen on vaikeaa niin, että tieto varmasti oikealla tavalla tavoittaa kaikki sitä tarvitsevat, Hyvätti harmittelee.

Kesäkuun 12. päivän 2017 jälkeen myönnetyt puoliautomaattiaseet tulee luvittaa uudelleen ja harrastajan tulee todistaa harrastuneisuutensa 5 vuoden välein. Lupia ei kuitenkaan lain mukaan tarvitse myöntää määräaikaisina, vaan ne voidaan myöntää toistaiseksi.

Kiväärin minimimitat lyhenevät aiemmasta 840 mm:stä. Jatkossa kivääriksi lasketaan yli 600 mm pitkä ja yli 300 mm piipunpituuden omaava ase. Pitkän puoliautomaattiaseen kohdalla edellytetään jatkossa 12 kuukauden harrastuneisuutta.

– Itselataavat kiväärit ja open-pistoolit määriteltiin uudessa laissa erityisen vaarallisiksi (ERVA), vaikka direktiivin toteuttamiseksi A-luokan aseille niin ei olisi tarvinnut tehdä. Tämän takia luvat näihin aseisiin antaa tulevaisuudessa poliisihallitus eli kaikki practical-kiväärit ja open-pistoolit menevät poliisihallituksen kautta. Uskomaton lisäruljanssi, ja aika näyttää, tarkoittaako tämä pitkiä viiveitä luvan saannissa tai jopa vaikeutunutta luvan saantia, Hyvätti mainitsee.