Keski-Uusimaan Ampumaseura sai OKM:n seuratukea
30.4.2019 klo 13:38
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

K-UAS:n ampumaurheilukoulun lajiharjoitukset. Kuva: Lassi Palo Urheiluampuja 4/2016

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt liikunta- ja urheiluseuroille yhteensä 3,7 miljoonaa euroa seuratoiminnan kehittämistukea. Seuratuen avulla lisätään lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksia sekä tuetaan paikallista seuratoimintaa ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä. Avustuksella kehitetään myös vapaaehtoistyötä seuroissa.

Seuratukea myönnettiin yhteensä 395 hankkeelle. Niistä uusia hankkeita on 258 ja jatkoa aiemmalle hankkeelle 137. Avustukset kohdistuvat 114 eri kuntaan. Seurojen yhteishankkeita on 50 ja niiden kautta tuella on vaikutusta hakijaseuran lisäksi 143 muun seuran toimintaan. Ensimmäistä kertaa seuratukea saavia seuroja on 107.

Tukea haki viisi ampumaurheiluseuraa, joista Keski-Uusimaan Ampumaseuralle myönnettiin (2500€).

Myönnetyt tuet 2019.pdf

Hakemusten perusteella seuroissa tehdään laajaa ja merkittävää työtä lasten ja nuorten liikunnan edistämiseksi. Seurat tarjoavat matalan harrastuskynnyksen toimintaa ja haluavat ehkäistä nuorten liikunnan lopettamista. Hankkeet, joissa lapset ja nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja kehittämässä toimintaa, ovat lisääntyneet.

Harrastamista koulupäivän läheisyydessä lisätään, ja seurat tekevät yhä enemmän yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa. Suosittujen lajien suuria ryhmiä halutaan jakaa pienemmiksi ja lisätä näin toiminnan laatua. Nuoria myös koulutetaan urheiluseuroissa eri tehtäviin.

Palkkaushankkeisiin avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, joissa seuraan palkataan ensimmäinen työntekijä. Vapaaehtoistoimintaan pyritään löytämään kehittämishankkeissa hyviä malleja.

Tämän vuoden ”ilmiönä” voidaan pitää e-urheilun hankkeita, joihin myös haettiin tukea. Seuratukiavustusta myönnettiin neljälle jalkapalloon, salibandyyn ja moottoriurheiluun liittyvälle e-urheiluhankkeelle.

Seuratukipäätöksiä täydennetään alkusyksyllä avattavalla erillisellä avustushaulla, joka kohdentuu vähävaraisten perheiden lasten liikuntamahdollisuuksien lisäämiseen. Uusi haku perustuu siihen, että eduskunta osoitti vuoden 2019 talousarvion hyväksymisen yhteydessä seuratukeen miljoona euroa lisärahaa, joka oli kohdennettu nimenomaan vähävaraisten lasten liikunnan edistämiseen.

Keskeisimmät syyt hyvien hankkeiden avustuksen ulkopuolelle jäämisessä ovat mm:
Seura on saanut kaikkina edellisinä vuosina avustusta
Seura on saanut useina edellisinä vuosina avustusta
Seura on saanut juuri edellisen 2-vuotisen avustuksen palkkaushankkeeseen
Seura ei ole kyennyt vakiinnuttamaan aiemmin palkkaukseen saadulla tuella työntekijää seuran vakituiseksi työntekijäksi
Seura hakee avustusta samaan kehittämiseen/samanlaisten toimintamallien luomiseen, jota on jo tuettu

Muita syitä:
Hakija ei ole hakijakelpoinen: esim. 2018 perustettu seura/yhdistys, valtakunnallinen yhdistys tai yhdistys, joka ei ole perinteinen seura
Toiminta kohdistuu aikuisten liikuntaan
Hankkeen kustannukset ovat täysin tai lähes täysin hankintaa, varustamista, ostopalveluja tai liikuntapaikkarakentamista
Käytännössä avustus siirrettäisiin toisen tahon käytettäväksi (ohjaaminen, valmentaminen ostetaan toiselta seuralta); seuratuen hakuohjeissakin on mainittu, ettei avustusta voi siirtää toiselle käyttäjälle
Hakemus on monilta osin puutteellinen

Lisätietoja:
ylitarkastaja Sari Virta, puh. 0295 330 377
hallinnollinen avustaja Helena Silvennoinen, puh. 0295 330 290