Ampumaurheiluliiton toimintasääntöuudistus etenee
27.10.2019 klo 13:59
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheiluliiton toimintasääntöuudistus etenee, kun uudet toimintasäännöt hyväksyttiin liiton ylimääräisessä kokouksessa sunnuntaina Lohjalla.

Ampumaurheiluliiton ylimääräinen kokous järjestettiin sunnuntaina Lohjalla sijaitsevassa Kisakallion urheiluopistossa. Esityslistalla oli yksi asia: liiton sääntöjen muuttaminen.

Esitetyt uudet säännöt pohjautuivat SAL:n varsinaisessa kokouksessa 24.11.2018 hyväksyttyihin, joita on joiltakin osin muutettu SAL:n ylimääräisen kokouksen 6.4.2019 jälkeen kerätyt palautteet huomioiden. Lisäksi huomioitiin OKM:n lokakuussa ilmoittamien tulevien valtionavustusehtojen mukaiset muutokset.

Tämän päivän käsittely oli siis uusi ensimmäinen käsittely. Uudet säännöt hyväksyttiin tänään hallituksen esityksen mukaisesti. Toinen käsittely on ylimääräisessä liittokokouksessa 2020, joka pidetään kevätliittovaltuuston kokouksen yhteydessä. Jos ne hyväksytään myös tuolloin, säännöt menevät Patentti- ja rekisterihallitukseen rekisteröitäviksi, jonka jälkeen ne astuvat voimaan.

Tärkeimpiä sääntömuutoksia ovat: jäsentyyppien tarkempi määritys, kunniakilta kunniajäsenten tilalle, jäsenmaksun maksutapa, liitolle oikeus tarkistuttaa jäsenmäärätiedot (tiedonsaantioikeus), ehdollepanotoimikunnan aseman vahvistaminen ja vaalijärjestys, oikeus edustaa liittokokouksessa ja ”sähköinen asiointi”, joka käytännössä tarkoittaa asiakirjojen toimittamista sähköisessä muodossa.

Toiminnanjohtaja Anne Lantee kävi kokouksessa läpi Olympiakomitean kanssa tehdyt muutosehdotukset OKM:n tulevien vaatimusten mukaisesti.