Ampumaurheiluliitto kommentoi EU:n kaavailemia rajoituksia lyijyhauleille
18.11.2019 klo 23:58
Anne Laurila
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheiluliitto on jättänyt Euroopan komissiolle ja Suomen REACH-komitean edustajille vastineen liittyen EU:n kaavailemaan rajoitukseen, joka kieltäisi lyijyhaulien käytön Ramsar-määrittelyn mukaisilla kosteikoilla ja niitä ympäröivillä suoja-alueilla.

Nykyisellään esitys lyijyhaulien käytön kieltämisestä kosteikoilla REACH-asetusta varten ei perustu objektiiviseen riskianalyysiin eikä Ampumaurheiluliiton näkemyksen mukaan ole tehokkain keino ympäristö- ja terveysvaikutusten minimoimisessa.

Ampumaurheiluliitto painottaa vastineesaan, että ampumaradat tulee jättää rajoituksen ulkopuolelle. Suomessa käytössä oleva ympäristölupamenettely takaa sen, että ampumaratojen mahdollisia ympäristöriskejä kontrolloidaan ja seurataan. Mikäli toiminnan aiheuttamat riskit ylittävät hyväksyttävän tason, voidaan ympäristöluvassa jo nykyisellään rajoittaa lyijyhaulien käyttöä yksittäisellä ampumaradalla. Kiellon sijaan Ampumaurheiluliitto ehdottaa, että suomalaista ympäristölupamenettelyä laajennettaisiin muihin maihin. Ympäristölupamenettely huomioi paikalliset olosuhteet jokaisella ampumaradalla, jolloin saavutetaan ympäristönsuojelullisesti parempi lopputulos kuin yksittäisen haitallisen aineen kieltämisellä.

Lisäksi Ampumaurheiluliitto muistuttaa, että ennen kuin voidaan tehdä päätöstä lyijyn kieltämisestä, tulee perusteellisesti luotettavin tutkimuksin selvittää korvaavien materiaalien vaikutukset, jottei niistä pitkäaikaisessakaan käytössä aiheudu ympäristö- ja terveyshaittoja.

REACH-komitea käsittelee rajoitusehdotusta kokouksessaan tällä viikolla. Rajoituksesta tullaan äänestämään näillä näkymin ensi vuoden helmikuussa.

Euroopan unionissa on valmisteilla myös toinen, laajempi lyijyyn liittyvä kielto, joka kieltäisi lyijyn kokonaan sekä hauleissa että luodeissa. Ampumaurheiluliitto valmistelee parhaillaan tähän liittyvää kommentointia Euroopan kemikaalivirastolle. Ampumaurheiluliitto osallistuu ensi viikolla Brysselissä lyijykieltoon liittyvään workshopiin, jonka järjestää World Forum on Shooting Activities (WFSA), ja yhdessä kotimaisten ampumaharrastustoimijoiden kanssa Metsästäjäliiton koordinoimaan neuvonpitoon.