OK: Eettisten asioiden tutkinta ja kurinpito pitää keskittää   
5.2.2020 klo 10:18
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Olympiakomitean hallitus haluaa käynnistää yhdessä Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) kanssa selvityksen mahdollisuudesta keskittää eettisten asioiden rikkomuksien tutkinta ja kurinpito. 


Olympiakomitean hallitus linjasi tiistain kokouksessaan, että niin ongelmien ennaltaehkäisyä kuin välitöntä puuttumista epäkohtiin tulee parantaa kehittämällä valmentajaosaamista ja koulutusta sekä lisäämällä neuvontaa.

Hallitus päätti myös selvittää valmentaja- ja ohjaajalisenssijärjestelmän käyttöönoton mahdollisuudet sekä mahdollisuuden matalan kynnyksen ja nopean puuttumisen sovittelumenettelyn käyttöönottoon. Hallitus totesi myös keskustelussaan, että käytettävissä olevat resurssit eivät ole tällä hetkellä riittävät ja tämä tulee huomioida jatkosuunnittelussa.

Olympiakomitean hallitus hyväksyi urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman. Vastuullisuusohjelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä lajiliittojen kanssa.  Urheiluyhteisön tavoitteena on vastuullinen liikunta ja urheilu. 


Vastuullisuusohjelman
 mukaan turvallisessa toimintaympäristössä kukaan ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.  Vastuullisuusohjelma koostuu viidestä osa-alueesta: hyvä hallinto, turvallinen toimintaympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ympäristö ja ilmasto sekä antidoping.