Seuratoiminta ja koronavirus
20.3.2020 klo 17:51
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen hallitus päätti 16.3.2020 uusista suosituksista koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.  Olympiakomitea noudattaa Suomen hallituksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, sosiaali- ja terveysministeriön ja ulkoministeriön linjauksia ohjeistuksessaan. 

Koronaviruksen vaikutus seurojen toimintamaksuihin 

Olympiakomitea toivoo, että seurat koetaan yhteisöinä, joiden jäsenet yhdessä kantavat vastuun tässä vaikeassa tilanteessa. Yhdistyslakiin perustuen seuran sääntöjen mukaisia jäsenmaksuja ei tarvitse palauttaa.

Urheiluseurat ovat peruuttaneet harjoituksia ja tapahtumia. Esitämme alla vaihtoehtoja toimintamaksuihin yleisten sopimusoikeudellisten periaatteiden mukaisesti, ellei seuralla ole omia ohjeita eikä asiasta ole muuta sovittu (esimerkiksi toimintaan osallistumisen ehdoissa): 

  • Toimintamaksua ei tarvitse palauttaa, jos harjoitukset ja tapahtumat siirretään myöhempään ajankohtaan tai järjestetään vaihtoehtoista toimintaa. 
  • Toimintamaksun lähtökohtana on toiminnan kustannusten jakaminen osallistujien kesken. Toimintamaksun osittainen palauttaminen voi tulla kysymykseen, jos harjoitukset ja tapahtumat perutaan kokonaan. Jos harjoitus tai tapahtuma peruuntuu, seura voi säästää joissakin kustannuksissa. Tällöin mahdollinen säästö saattaa tulla palautettavaksiHarjoituksen ja tapahtuman järjestämisen kulut ovat pääosin kiinteitä, jolloin palautettavaa ei yleensä synny. 
  • Force majeure eli ylivoimainen este voi olla ääritapauksessa peruste siihen, että seura pitää toimintamaksut kokonaan, vaikka harjoitus tai tapahtuma olisi peruttu 

Yllä ei käsitellä seuran harjoittamaa elinkeinotoimintaa. Olympiakomitea suosittelee, että seurojen kannattaa jatkossa kirjata toimintamaksujen palauttamisen periaatteisiin ohjeen siitä mitä tehdä, jos epidemia tai pandemia peruuttavat seuran toimintaa. 

Koronaviruksen vaikutus lajiliittojen ja seurojen sääntömääräisen kokouksen järjestämiseen 

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen kokouksen ajankohta on määrättävä yhdistyksen säännöissä. Lajiliittojen tai seurojen säännöissä on määrätty yhdistyksen kokouksen (kevät- ja/tai syyskokous) järjestämisen ajankohta. Pääsääntöisesti määräys ohjaa hallitusta mihin mennessä sen on kutsuttava kokous koolle ja mihin mennessä se on viimeistään pidettävä.

Koronavirusepidemian takia kokouksen järjestäminen ei välttämättä onnistu säännöissä määrättynä ajankohtana, joten kokousta voidaan joutua siirtämään. Kokouksen mahdollisesta siirtämisestä päättää hallitus. Hallituksen huolellisuusvelvoitteen nojalla sen tulee arvioida millaisen riskin kokouksen järjestäminen asettaa jäsenistön tai sen edustajien (ja muunkin väestön) terveydelle. Hallituksen tehtävä on myös kutsua siirretty kokous koolle yhdistyksen sääntöjä noudattaen (kokouskutsu, määräajat jne).

Suomen Olympiakomitean suositus on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Mikäli kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa.

Yhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei yleensä ole sellaisia, jotka ehdottomasti edellyttäisivät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Esimerkiksi useimmissa kevätkokouksissa vahvistetaan tilinpäätös. Kirjanpitolaissa ei sen vahvistamiselle ole säädetty määräaikaa. Vaikka yhdistyslaki edellyttää, että kokouksen ajankohdasta on säännöissä määrätty ja yhdistys itse on säännöissään määrittänyt kokouksen pitoajan, niin käytännössä tilinpäätöksen vahvistamisesta säännöissä määrättyä myöhemmin ei pääasiallisesti koidu haittaa yhdistyksen toiminnalle.

Etäyhteyden käyttäminen kokouksessa vaatii aina sääntökirjauksen eli jos sitä ei ole kokousta ei voi järjestää etäyhteyksillä.

Pienissä yhdistyksissä on käytännössä myös mahdollisuus päättää yhdistyksen kokoukselle kuuluvasta asiasta, kuten tilinpäätöksen vahvistamisesta, ilman kokousta. Päätös on tehtävä kirjallisesti, päivättävä ja jokaisen yhdistyksen jäsenen on allekirjoitettava se (Yhdistyslaki 17 §).

Lisäksi on syytä muistaa, että yhdistyksen hallituksen kokous voidaan aina järjestää etäyhteyksin. 

Liikuntaa ja urheilua koronaviruksen ehdoilla 

Liikunnan ja urheilun harrastamisessa on huomioitava, että julkiset kokoontumiset on rajoitettu kymmeneen henkilöön. Lisäksi suositellaan välttämään tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla. Kannustamme uusin toimintatapoihin ja luoviin ratkaisuihin. Suosittelemme omatoimista liikuntaa huomioiden viranomaisten asettamat rajoitteet. Valmentajat voivat antaa ohjeita kotiharjoitteluun tai järjestää harjoituksen etäohjauksessa. Luonnossa tapahtuva liikkuminen tarjoaa monia mahdollisuuksia.

Toiminnan kehittämiseen on nyt hyvä tilaisuus. Olympiakomitean verkkosivuilta löytyy monia työkaluja erilaisiin kehitystarpeisiin. Tähtiseuraohjelman verkkotyökalu mahdollistaa etätyöskentelyn myös seurakehittämisessä. Tutustu täältä verkkotyökaluun.

Lisätietoa:
Olympiakomitea päivittää tälle sivustolle informaatiota seuratoiminnastaLisätietoja saat myös Olympiakomitean Seuratoiminnan help deskistä.

Lähde: OK:n tiedote 20.3.