Harjoitella voi hyvinkin kotona
10.4.2020 klo 21:48
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Aaro Wessman Salon Seudun Ampujat (kuva: Timo Rautio)

Julkaisemme kotiharjoittelun tueksi Urheiluampujalehdestä 3/2014 sivuilta 36 ja 37 Pirjo Peltolan kirjoittaman artikkelin.

Pystyammunnan peruskivi – Pitoharjoittelu

Kivääriammunnassa teknisen harjoittelun painopisteet ovat Pito ja tasapaino, tähtäysprosessi sekä liipaisukontrolli. Ammunnan tekniikkaharjoittelu täytyy jakaa osiin ja keskittyä ko. teemoihin yksi kerrallaan.

1. Pito = kuinka hyvin ampuja pystyy hallitsemaan kehon ja aseen liikkeen?
2. Tähtäys = tähtääkö ampuja todella keskelle ja pysyykö tähtäysaika optimaalisena?
3. Liipaisukontrolli = pystyykö ampuja painamaan liipaisinta juuri oikealla hetkellä ilman,
että se vaikuttaa häiritsevästi aseeseen?

Pidon kehittämisen päätavoitteena on pitoalueen pienentäminen mahdollisimman pieneksi.
Ilman hyvää pitoa on mahdotonta ampua hyviä tuloksia ja menestyä.

Pitoharjoittelun tavoitteet
Pitoalueen pienentäminen kuivaharjoittelun avulla.
Ampuma-asennon tasapainon parantaminen vaakahuojunnan pienentämiseksi.
Liikkeen hidastaminen pitoalueella lihasten rentouden kautta.
Määrällisesti riittävä pitoharjoittelu samanlaisen ja toistettavan pidon saavuttamiseksi.

Klikkaa sivun kohdalta ja lue lisää Pirjon kirjoittamasta artikkelista:

Sivu 36
Sivu 37