Ympäristöasiantuntijat aloittivat työnsä
4.5.2020 klo 09:13
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaratojen ympäristövaikutukset ovat usein ennakoitua pienempiä ja vähäisempiä. (Kuva: Lotta Jaakkola)

Suomen Ampumaurheiluliitossa aloitti toukokuun alussa kuusi uutta ympäristöasiantuntijaa.

Ympäristöasiantuntijat vastaavat muun muassa ampumaratojen ympäristölupahakemusten laatimisesta ja ympäristölupaprosessien läpiviemisestä ja jatkossa myös ampumaratojen ympäristönsuojelun ohjauksesta sekä neuvonnasta.

Ympäristöasiantuntijoiden esimiehenä toimii Ampumaurheiluliiton ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Jaakkola, joka koordinoi työtä.

Ympäristöasiantuntijat ovat Samuel Bronstein (Turku), Anna Hovila (Helsinki), Anu Seppänen (Kokkola), Anri Junnola (Vantaa), Outi Rekola (Forssa) ja Tuomas Pelkonen (Riistavesi). Heidän työsopimuksensa on tehty 1.5.2020-31.12.2022 väliseksi ajaksi paitsi Pelkosen, jonka työsopimus kattaa ainakin toistaiseksi 1.5.-31.12.2020 välisen ajan.

Uusien työntekijöiden lisäksi ampumaratatyössä jatkaa Suomen Metsästäjäliitossa työskennellyt Mari Oja Muuramesta.

Ampumaurheiluliitto, Suomen Metsästäjäliitto, Suomen riistakeskus, Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto saivat vuoden alussa Maa- ja metsätalousministeriöltä rahoituksen kolmevuotiselle ampumaratojen ympäristölupahankkeelle.

Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 1,6 miljoonaa euroa. Muita rahoittajia hankkeella on muun muassa Urlus-säätiö. Hankkeen vetovastuu on Ampumaurheiluliitolla.

Jaakkola on aiemmin todennut, että kolmivuotisen hankkeen aikana ei ehditä luvittaa kaikkia ilman toistaiseksi voimassa olevaa ympäristölupaa olevia ratoja Suomessa. Työtä tehdään alueittain ja porrastetusti.

Tavoitteena on päästä luvittamisessa suunnitelmalliseen ja järjestelmälliseen etenemiseen, turvata rataverkoston kriittinen kattavuus valtakunnallisesti ja saada onnistuneita lupaprosesseja riittävä määrä, jolloin luvituksen toimintatapojen muutos saataisiin leviämään laajemmalle.

Hankkeen rahoituksella turvataan asiantuntijaryhmän tekemä varsinainen ympäristölupaprosessi. Ratojen toiminnanharjoittajat vastaavat edelleen lupaprosessissa mahdollisesti tarvittavista selvityksistä ja tutkimuksista.