Kysely koronapandemian akuuteista vaikutuksista urheiluseurojen talouteen ja toimintaan
5.5.2020 klo 21:51
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Valtion liikuntaneuvosto (VLN) tekee selvityksen koronapandemian akuuteista vaikutuksista liikuntatoimialaan Suomessa.

Osana selvitystä toteutetaan kysely urheiluseuroille. Kyselyllä kartoitetaan koronapandemian vaikutuksia seurojen taloudelle ja toiminnalle.  Tavoitteena on luoda eri tahoille (OKM, VLN, lajiliitot) yhteinen tilannekuva koronapandemian vaikutuksista sekä tuottaa tietoa päätöksenteon tueksi.

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut liikunnan seurakyselyn toteutuksen Smart Sport kehittämisosuuskunnalta. Kysely toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen ja Olympiakomitean kanssa.

Kyselystä saatavat tiedot raportoidaan siten, että niistä ei voi tunnistaa yksittäisen seuran vastauksia. Seurakyselyn vastausaika päättyy su 17.5.2020. Kyselyn vastaamiseen menee arviolta 10-20 minuuttia. Koko liikuntatoimialaa koskeva raportti valmistuu kesäkuun 2020 aikana.

Kyselyn välittäminen

Kysely välitetään seuroille lajiliittojen ja muutamien järjestöjen kautta. Kyselyyn voi vastata joko suomeksi tai ruotsiksi.

Vastauksia toivotaan vain yksi seuraa kohti ja vastaajaksi seuran kokonaisuutta hyvin tunteva henkilö (pj, tj). Kyselyssä halutaan saada tasapainoinen otanta lajien kaikista seuroista.

Seurakyselyyn pääsette tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/S/9E6809A5F71B3706

Korona-seurakysely-vastauspyyntö-seuroille-SAL

Yhteistyöterveisin
Minttu Korsberg                                                                              Mikko Salonen
pääsihteeri                                                                                      toimitusjohtaja
Valtion liikuntaneuvosto                                                                Olympiakomitea

 

 

Kyselyyn liittyvät tiedustelut:

Pasi Mäenpää, Smart Sport osk.

pasi.maenpaa@smartsport.fi tai p. 040 7788 993