Väliaikainen lakimuutos yhdistyslakiin
5.5.2020 klo 09:47
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Eduskunta on käsitellyt ja hyväksynyt muutettuna hallituksen tekemän esityksen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja tietyistä muista laeista koronavirustilanteen takia.

Laki helpottaa yhdistysten toimintaa sallimalla seuraavat poikkeukset yhdistyslakiin:

* Sääntöjen estämättä yhdistyksen kevätkokous voidaan pitää 30.9.2020 mennessä
* Yhdistyksen hallituksen päätöksellä etäosallistumien yhdistyksen kokoukseen on mahdollista, vaikka etäosallistumismahdollisuutta ei ole mainittu säännöissä ja vaikka yhdistys ei ole hyväksynyt etäosallistumista sääntelevää äänestys- ja vaalijärjestystä
* Yhdistyksen hallituksen päätöksellä sääntöjen estämättä yksityinen henkilö voi käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa asiamiehen välityksellä
* Yhdistyksen hallituksen päätöksellä myös valtuutettu saa valtuuttaa toisen valtuutetun käyttämään oikeuttaan yhdistyksen valtuutettujen kokouksessa
* Valtakirjoilla äänimäärä voi olla enintään 10 % kokouksessa edustettujen äänimäärästä, jollei säännöissä sallita suurempaa ääniosuutta
* Hallitus voi päättää, että 30. syyskuuta mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikko ennen kokousta. Kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.

Yhdistyksen kokouksen siirtäminen ja sen järjestäminen etäyhteyksin on siis mahdollista poikkeustilan aikana. Päätöksen tekee hallitus.

Kymmenen henkilön kokoontumisrajoitus on voimassa 31. toukokuuta saakka, jonka jälkeen voimassa on 50 henkilön kokoontumisrajoitus. Riskiryhmiin liittyvät rajoitukset eivät kuitenkaan ole muuttuneet.