Ohjeita kilpailu- ja harjoitustoiminnan käynnistämiseen
27.5.2020 klo 08:57
Anne Laurila
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Hyvinkään ampumarata kylpi auringossa tiistaina. (Kuva: Lassi Palo)

Suomen hallitus päätti toukokuun alussa rajoitustoimenpiteistä koronavirustilanteen hallitsemiseksi, että kilpailutoiminta voidaan aloittaa erityisjärjestelyin 1. kesäkuuta alkaen. Aluehallintovirastot antoivat 19.5. omat päätöksensä ja ohjeensa koskien kokoontumisrajoituksia ja erityisjärjestelyjä 1.6. alkaen. AVIt voivat tehdä päätöksiä tartuntatautilain mukaan kuukaudeksi kerrallaan, joten tämänhetkinen päätös on voimassa kesäkuun ajan.

10 hengen kokoontumisrajoitus on voimassa toukokuun loppuun asti. 1.6. alkaen sallitaan enintään 50 hengen kokoontumiset. Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin nykyisen päätöksen mukaan järjestää yleisötilaisuuksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä mutta enintään 500 henkilöä, jos turvallisuus voidaan varmistaa asiakasmäärien rajaamisen, turvaetäisyyksien ja hygieniaohjeistuksen avulla.

SAL:n hallituksen hyväksymässä ohjeistuksessa seuroille tukeudutaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 14.5.2020 antamaan ohjeeseen, joita on sovellettu ampumaurheilun erityispiirteet huomioiden.

Yleiset ohjeet ampumaurheilukilpailujen järjestämiseen

 • Jos kilpailupaikalla on samanaikaisesti yli 50 (mutta alle 500) henkeä, tulee henkilöt jakaa rata-alueella pienempiin ryhmiin, jotka eivät ole lähikontaktissa keskenään
 • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää ja säilyttää 1-2 metrin turvaetäisyydet muihin ihmisiin. Esimerkiksi ilmoittautumisen yhteydessä ja muissa tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, tulee ihmisiä muistuttaa turvaväleistä ja pyrkiä erilaisilla järjestelyillä ennaltaehkäisemään jonojen syntymistä ja ihmisten kasautumista samaan paikkaan radalla. Jos kilpailijoiden välimatkaa ampumasuorituksen aikana ei voida pitää vähintään yhdessä metrissä rataolosuhteista johtuvista pakottavista syistä, tulee tällaisen kilpailijaryhmän koon olla enintään 50 henkeä ja ohjata ryhmän ulkopuoliset esimerkiksi lippusiimoin riittävän etäälle kyseisestä ryhmästä
 • Katsojia kilpailuihin ei tule päästää (katsojilla ei tässä tarkoiteta para-ampujien avustajia, välttämättömiä valmentajia, median edustajia ja muita vastaavia välttämättömiä henkilöitä)
 • Kilpailijoita tulee etukäteen tiedottaa suojaustoimenpiteistä kilpailuissa ja samalla ilmoittaa, että henkilöt, joilla on pieniäkin flunssaoireita, eivät voi osallistua kilpailuun. Jos kilpailija peruu osallistumisensa flunssaoireiden takia, suositellaan, että kilpailun järjestäjä palauttaa mahdollisen etukäteen maksetun osallistumismaksun vastuullisesti toimineelle kilpailijalle.
 • Kilpailupaikalle tulee varata käsienpesumahdollisuus juoksevalla vedellä ja saippualla sekä runsaasti paperipyyhkeitä ja käsidesiä
 • Kaikkia henkilöitä tapahtumapaikalla tulee etukäteen ja tapahtumapaikalla ohjeistaa pesemään käsiään usein, pitämään turvaväliä toisiin ihmisiin ja yskimään/aivastamaan nenäliinaan, joka heitetään välittömästi roskiin. Jos nenäliinaa ei ole kriittisellä hetkellä saatavilla, tulee käyttää omaa hihaa.
 • Lähtökohtaisesti kilpailijan välineisiin ja varusteisiin saa koskea vain kilpailija itse. Jos esimerkiksi kilpailusääntöjen valvomisen takia on välttämätöntä, että ulkopuolinen koskee välineisiin tai varusteisiin, tulee käyttää kertakäyttöhanskoja tai desinfiointiainetta
 • Jos kilpailupaikalla on puffetti tai vastaava, tulee mahdollisten pöytien sijaita riittävän väljästi
 • Riskiryhmään kuuluvien yli 70-vuotiaiden sarjoissa tulee käyttää lisäksi seuraavia ylimääräisiä erityisjärjestelyjä, jos niitä ylipäätään järjestetään:
  • sarjat pitää ampua kilpailupäivänä ensimmäisenä eikä paikalla saa olla samanaikaisesti muita kuin riskiryhmään kuuluvia kilpailijoita
  • toimitsijoiden tulee käyttää hengityssuojaimia
  • lajista ja radasta riippuen tarvittavat pinnat kilpailupaikalla tulee puhdistaa huolellisesti ennen kilpailijoiden saapumista paikalle
 • Kilpailun järjestäjän tulee tietää, ketkä ihmiset ovat kilpailupaikalla, jotta mahdollisessa kilpailuun liittyvässä tartuntatapauksessa voidaan jäljittää altistuneet.
 • Kilpailujen järjestämisessä ei voida tukeutua riskiryhmiin kuuluviin talkoolaisiin niiltä osin, kuin järjestelyihin osallistuminen vaatii fyysistä läsnäoloa kilpailupaikalla. Naapuriseurojen toivotaan tekevän yhteistyötä kilpailujen järjestämisessä, jos talkoolaisten kokoamisessa on haasteita.

Lajikohtaiset ohjeet ampumaurheilukilpailujen järjestämiseen

Lajijaostojen laatimat tarkemmat lajikohtaiset ohjeet löytyvät alla olevista linkeistä.

Ohjeet seuran ohjatun toiminnan käynnistämiseen

Ohjattu harjoitustoiminta seuroissa voi jatkua 50 hengen kokoontumisrajoituksen tultua voimaan 1.6. alkaen. Seuran tulee suunnitella etukäteen toiminnan vaatimat erityisjärjestelyt ja tiedottaa myös harrastajia ja ohjaajia niistä. Ohjatussa toiminnassa ei ole perusteltua ylittää 50 hengen kokoontumisrajoitusta.

Toiminnassa tulee huomioida seuraavat ohjeet:

 • Harrastajien ja ohjaajien tulee noudattaa huolellista käsi- ja yskimishygieniaa. Käsihygieniassa vesi ja saippua on parempi kuin käsidesi, mutta käsienpesumahdollisuuden lisäksi käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu hihalla. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • 1-2 metrin turvavälejä tulee ylläpitää mahdollisuuksien mukaan. Tarpeetonta fyysistä kosketusta tulee välttää myös ohjaamistilanteessa.
 • Ohjatussa toiminnassa tulee suosia pienryhmäharjoittelua
 • Seuran lainavälineillä harjoiteltaessa tulee ne puhdistaa huolellisesti aina käyttäjien välillä
 • Mahdolliset toimintaan liittyvät maksut tulisi periä joko tilisiirtoina tai korttimaksuina, jotta käteistä rahaa ei tarvitsisi käsitellä
 • Seuran tulee tietää, ketkä ovat harjoituksissa paikalla, jotta mahdollisessa tartuntatapauksessa voidaan nopeasti jäljittää altistuneet
 • Sairaana on jäätävä kotiin

Huomioitavaa on, että rajoituksia voidaan joutua uudelleen tiukentamaan, jos taudin leviäminen kiihtyy. Tästä syystä kannattaa huomioida kilpailujen ja kurssien etukäteisjärjestelyissä mahdollisuus siihen, että peruuntumisia voi myöhemminkin tulla.

Näitä ohjeita voidaan myöhemmin tarkentaa mahdollisten tulevien suositusten mukaisesti.