Vesa Nissinen jatkaa Ampumaurheiluliiton puheenjohtajana
13.3.2021 klo 15:42
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Vesa Nissinen ottaa koronaturvalliset onnittelut vastaan toiminnanjohtaja Anne Laurilalta. (Kuva: Lassi Palo)

Vesa Nissinen jatkaa Ampumaurheiluliiton puheenjohtajana. Valinta tehtiin lauantaina pidetyssä liittokokouksessa.

Suomen Ampumaurheiluliiton liittokokous pidettiin lauantaina Vantaalla. Se piti pitää jo viime marraskuussa, mutta se jouduttiin perumaan koronavirustilanteen vuoksi.

Lauantain liittokokoukseen oli mahdollista osallistua myös etänä Teams-sovelluksen kautta äänioikeutta käyttäen. Ampumaurheiluliitto suositteli etäosallistumista, koska kokouksen aikaan oli voimassa koronavirustilanteesta aiheutuvia kokoontumisrajoituksia. Varsinaisella kokouspaikalla olikin vain viisi henkilöä, jotka noudattivat koronaohjeita.

– Tervetuloa kokoukseen. Meillä on hivenen työläät ajat. Tämä on talvisodan päättymispäivä. Tuolloin oli vielä ahtaammat ajat, joten eiköhän me tästä koronastakin selvitä, Ampumaurheiluliiton puheenjohtaja Vesa Nissinen sanoi avauspuheenvuorossaan.

Liittokokous valitsi Nissisen jatkamaan Ampumaurheiluliiton puheenjohtajana kalenterivuosien 2021-22 ajan. Helsinkiläinen Nissinen on toiminut puheenjohtajana vuodesta 2017 alkaen.

– Kiitän luottamuksesta! Olen sitoutunut kehittämään ampumaurheilua jatkossakin, Nissinen sanoi saatuaan kukat Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtajalta Anne Laurilalta.

Ampumaurheiluliiton toimintasääntöjen muutosprosessia ei saatu päätökseen, koska uusia sääntöjä ei hyväksytty äänestyksen jälkeen liittokokouksen toisessa käsittelyssä.

– Todetaan siis, että näillä äänillä liittokokous ei hyväksynyt sääntömuutoksia, joten palaamme lähtökuoppiin, Nissinen summasi tilanteen.

Liittokokouksessa kuultiin myös liittohallituksen selostus SAL:n toiminnasta ja taloudenhoidosta kahdelta edelliseltä vuodelta (2018-19) ja toiminnan ja talouden suuntaviivat seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

– Onneksi ehdimme viettää liiton 100-vuotisjuhlat vuonna 2019 eli ennen korona-aikaa, Laurila sanoi.

Kaksivuotiskauden painopisteitä olivat olosuhteiden varmistaminen, vaikuttaminen ja viestintä, seuratoiminnan tukeminen, sisäisen toiminnan kehittäminen ja huippu-urheilun kehittäminen. Suomalaiset ampumaurheilijat saavuttivat 73 arvokisamitalia vuonna 2018 ja 62 arvokisamitalia vuonna 2019.

SAL strategian 2024 mukaan ampumaurheilu on jatkossakin kehittyvä ja menestyvä urheilulaji.

– Arvojemme mukaisesti toimimme avoimesti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti, varmistamme jokaisen fyysisen ja henkisen turvallisuuden sekä panostamme viihtyvyyteen radoilla ja seuratoiminnassa, Laurila kävi läpi jo käynnissä olevaa uutta strategiakautta.

Strategian painopisteitä ovat elinvoimaiset ja kasvavat seurat sekä mahdollistavat olosuhteet. Alatavoitteiden mukaan seuratoiminnan laatu paranee, seuran toimintaan on helppo tulla mukaan ja seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti.

– Olosuhdeasioissa haluamme, että seuroilla on käytössään riittävät ja ympäristövastuulliset rataolosuhteet, joilla harrastajat viihtyvät, ampumaurheilun arvostus harrastuksena ja huippu-urheiluna kasvaa ja monipuoliset harrastamisen tavat ja mahdollisuudet innostavat kasvamaan ja kehittymään, Laurila kertoi.

Onnistumisen edellytyksiä ovat tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö liiton ja seurojen välillä, menestyvä huippu-urheilu, tehokas ja monipuolinen viestintä sekä nykyteknologian ja digitalisaation hyödyntäminen. Laurila nosti esiin muun muassa sen, että seurojen tarve kuullaan ja niiden pohjalta määritetään liiton palvelut.

– Seurat tuntevat liiton palvelut ja osaavat hyödyntää niitä toimintansa kehittämiseen sekä motivoituvat kehittämään omaa toimintaansa ja olosuhteitaan.

Menestyvässä huippu-urheilussa tärkeää ovat esikuvat, näkyvyys ja laji-imago. Laurila painotti myös tiivistä vuoropuhelua seurojen kanssa, yhteen suuntaan kulkemista ja proaktiivista vaikuttamista toimintaympäristöön. Nykyteknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä seurojen arki helpottuu ja toimintaa kehitetään todennettuun tietoon perustuen. Tärkeitä asioita ovat myös näkyvyys ja helppo tiedonsaanti.

Nissisen mukaan vuoteen 2024 ulottuvassa strategiassa katsotaan pidemmälle tulevaisuuteen:

– Emme hae tällä pikavoittoja, vaan vahvistamme sitä pohjaa, jolla ampumaurheilu tulevaisuudessa lepää. Olemme tehneet selkeitä valintoja, eikä huippu-urheilua ole unohdettu. Valintamme on panostaa kasvualustaan, josta ampumaurheilu ammentaa voimansa. Meidän kaikkien pitää olla aktiivisia, Nissinen sanoi ja mainitsi, että liittokokoukseen osallistui vain seitsemän prosenttia jäsenseuroista, vaikka ”kokoukseen olisi voinut osallistua kotisohvalta”.

Nissisen mukaan Ampumaurheiluliiton tilanne on hallinnassa:

– Élämme jo vuotta 2021, ja vuoden 2020 tilinpäätös on vielä käsittelemättä. Se käsitellään tulevien viikkojen aikana hallituksessa ja liittovaltuustossa. Talous on hyvällä mallilla, ja meillä on nyt puskuria, joka on hyvä asia, koska avoinna on, miten urheilun ja liikunnan rahoitus tulevaisuudessa järjestetään.