Markus Ahtiainen valittiin liittovaltuuston puheenjohtajaksi
17.4.2021 klo 13:32
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Markus Ahtiainen on Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston uusi puheenjohtaja. (Kuva: Lassi Palo)

Markus Ahtiainen valittiin Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston puheenjohtajaksi lauantaina pidetyssä kokouksessa. 

Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston kevätkokous pidettiin lauantaina 17. huhtikuuta. Kokouspaikka oli Helsinki, mutta kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin.

Markus Ahtiainen (Etelä-Suomi) valittiin liittovaltuuston puheenjohtajaksi seuraavan kaksivuotiskauden ajaksi (2021-2022). Hän toimi varapuheenjohtajana edellisen kaksivuotiskauden ajan ja seuraa uudessa luottamustehtävässään Asko Terkolaa. Ahtiainen, 52, on helsinkiläinen ja edustaa SMY:tä.

Liittovaltuuston varapuheenjohtajiksi valittiin Matti Viljakainen (Lounais-Suomi) ja Jarmo Pyyhtiä (Häme).

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtajan Anne Laurilan mukaan koronapandemialla oli mittavat vaikutukset liiton ja seurojen toimintaan. Toimintakertomukseen kirjattiinkin, että viime vuosi jäi Ampumaurheiluliiton historiaan erittäin poikkeuksellisena vuotena: ”Koronaviruspandemia mullisti ampumaurheilun ja elämisen sekä kotimaassa että kansainvälisesti, ja käytännössä kaikki kansainvälinen toiminta pysähtyi maaliskuussa koko loppuvuodeksi vain hetki ilma-aseiden EM-kisojen päättymisen jälkeen. Myös Ampumaurheiluliiton järjestämät PM-kilpailut jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin kesään 2021.”

Myös kotimaan toiminnassa koronarajoitukset aiheuttivat kevään ja alkukesän ajaksi totaalisen tauon kilpailutoimintaan, jota päästiin kuitenkin kesällä jatkamaan Suomen tautitilanteen parannuttua hetkellisesti.

– Taloudelliset vaikutukset aiheutuivat erityisesti kansainvälisen kilpailutoiminnan ja matkustamisen pysähtymisestä, mikä tiesi huomattavia kulusäästöjä liiton toiminnassa. Myös Suomessa järjestettävät ISSF-lajien PM-kilpailut jouduttiin siirtämään lopulta vuodelle 2022 ja Lohjan EM-kisat alkuvuodelta 2021 perumaan kokonaan, Laurila kertasi viime vuoden tapahtumia.

Vuoden 2020 tilinpäätös oli ylijäämäinen 291 832,56 euroa. Liiton yhdeksän alueen tilinpäätökset sisältyvät liiton tilinpäätökseen. Lähes kaikki alueista teki ylijäämäisen tuloksen. Alueiden yhteenlaskettu tulos oli ylijäämäinen 15 827 euroa.

Syksyllä tulivat käyttöön alueelliset rajoitustoimet. Koronarajoitukset ovat vaikuttaneet myös harjoittelumahdollisuuksiin ja vaikeuttaneet kilpailujen ja tapahtumien lisäksi myös seura- ja tuomarikoulutusten järjestämistä, mutta onneksi tässä päästiin korvaamaan koulutuksia osittain myös verkkokoulutuksilla: ”Digitalisaatioon tuli pakollinen loikka tässäkin mielessä, mutta uudet mahdollisuudet vaikuttavat erittäin käyttökelpoisilta myös ´normaalitilanteessa´.”

Uutena avauksena aloitettiin vuoden alussa valtakunnallinen ampumaratojen ympäristölupahanke yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton, Suomen riistakeskuksen, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton kanssa. Ampumaurheiluliiton johtamaan hankkeeseen palkattiin 1. toukokuuta alkaen kuusi päätoimista ympäristöasiantuntijaa.

Ehdollepanotoimikuntaan valittiin Jorma Röppänen (Lounais-Suomi), Pekka Heiskanen (Kaakkois-Suomi), Mikael Ekberg (Etelä-Suomi), Jarmo Pyyhtiä (Häme), Jussi Ahomäki (Pohjanmaa) ja Heikki Pääkkönen (Itä-Suomi). Puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja Markus Ahtiainen. Toimikunnan toimikausi on valtuustokauden pituinen eli kaksi vuotta.

Vuoden 2022 jäsenmaksuihin ei tule muutoksia. Jäsenseuroilta kannettavan jäsenmaksun suuruus yli 20-vuotiasta jäsentä kohti on myös ensi vuonna 26 euroa, ja erillisten yhdistysten jäsenmaksu pysyy 400 eurossa. Aikuisten ja nuorten lisenssien hinnat pysyvät myös ennallaan, kuten myös harrastelisenssin, ylituomarikortin ja I-luokan tuomarikortin hinnat. Muovikortilliset lisenssit maksavat edelleen 5 euroa. Kilpailulupaan (ennätyskelpoinen tai vastaava ei-ISSF-lajin kilpailu) ei myöskään tullut muutoksia.

Ampumaurheiluliiton hallitus on käsitellyt liiton pidemmän aikavälin suunnitelmia (2024) ja esitti niitä liittovaltuustolle hyväksyttäväksi. Ne hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Strategian painopisteitä ovat elinvoimaiset ja kasvavat seurat sekä mahdollistavat olosuhteet.

Alatavoitteiden mukaan seuratoiminnan laatu paranee, seuran toimintaan on helppo tulla mukaan ja seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti, seuroilla on käytössään riittävät ja ympäristövastuulliset rataolosuhteet, joilla harrastajat viihtyvät. Lisäksi ampumaurheilun arvostus harrastuksena ja huippu-urheiluna kasvaa sekä monipuolisen harrastamisen tavat ja mahdollisuudet innostavat kasvamaan ja kehittymään.

Onnistumisen edellytyksiä ovat tiivis vuorovaikutus ja yhteistyö liiton ja seurojen välillä, menestyvä huippu-urheilu, tehokas ja monipuolinen viestintä sekä nykyteknologian ja digitalisaation hyödyntäminen.

Liittovaltuusto hyväksyi myös muutoksia kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin. Kokouksessa kuultiin lisäksi lyhyt selvitys Ampumaurheiluliiton vastuullisuusohjelmasta ja tilannekatsaus lyijyrajoituksista ja ympäristölupahankkeesta.