Avoin tehtävä: kiväärin lajivalmentaja
12.10.2021 klo 09:44
Henna Torpo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitossa on avoinna uusi tehtävä kiväärilajien valmennustiimissä. Hae ja tule mukaan valmennustyöhön!

KIVÄÄRI, lajivalmentaja

Kiväärin lajivalmentaja vastaa yhdessä kiväärin päävalmentajan ja valmennuksen johtajan kanssa suomalaisen kivääriammunnan kansainvälisestä menestyksestä.

Lajivalmentajan tehtävän yksi painopisteistä on nuorten maajoukkue ja ISSF-olympialajit, menestystä arvioidaan suhteessa käytössä oleviin resursseihin. Lisäksi lajivalmentajan työtehtäviin kuuluu valmennus- ja suunnittelutyö aikuisten maajoukkueiden kanssa päävalmentajan johdolla.

Lajivalmentajan tehtävään saattaa sisältyä myös kiväärin paralympialajien toiminnan koordinointia ja muita esimiehen määräämiä tehtäviä. Työsuhde on osa-aikainen, noin 50% ja kuukausipalkkainen. Työaika muodostuu hyväksytyn vuotuisen valmennusohjelman mukaisesti, ja viikoittainen työaika voi vaihdella suurestikin.

Pääasiallinen työn suorituspaikka on Turku, mutta tehtävään saattaa kuulua ajoittain työtehtäviä myös muualla Suomessa ja ulkomailla.

Avaintehtävät, vastuualueet ja ajankäyttö

Kiväärin lajivalmentajan tehtävänkuva muodostuu 80 % valmennus- ja suunnittelutyöstä ja 20 % valmentajakoulutukseen liittyvistä tehtävistä.

 1. Kiväärilajien nuorten maajoukkueryhmien valmennuksesta vastaaminen, valmennus yhdessä päävalmentajan kanssa tai itsenäisesti: leirityksen, harjoitusohjelmien, kilpailutoiminnan suunnittelu ja operatiivinen johto sekä seuranta (mm. harjoitusten pito, suunnittelu, yhteenveto ja analysointi).
 2. Kiväärilajien pääasiassa nuorten päivittäisvalmennuksesta vastaaminen ja sen kehittäminen, suunnittelu ja seuranta yhdessä päävalmentajan, urheilijoiden ja heidän henkilökohtaisten valmentajiensa kanssa.
 3. Lajivalmentajan avustavat tehtävät aikuisten maajoukkueiden osalta päävalmentajan kanssa laaditun suunnitelman mukaisesti.
 4. Kiväärilajien tehoryhmävalmennuksen koordinointi ja kehittäminen yhdessä päävalmentajan kanssa.
 5. Kiväärilajien valmennusjärjestelmän (seura-, alue-, tehoryhmä- ja nuorten maajoukkuevalmennus) kehittäminen yhdessä lajin päävalmentajan ja valmennuksen johtajan kanssa sekä toimintasuunnitelman linjaukset, tavoitteet ja pääpainopistealueet vuosille 2022–2024.
 6. Suomen Ampumaurheiluliiton valmentajakoulutuksen kehittäjänä ja kouluttajana toimiminen yhdessä päävalmentajan kanssa: kiväärin urheilijoiden henkilökohtaisten valmentajien, seura- ja alue- sekä tehoryhmävalmentajien tukeminen kouluttamalla ja valmentamalla heitä sekä osallistumalla kouluttajana heille järjestettäviin koulutustilaisuuksiin yhdessä nuoriso- ja koulutuspäällikön kanssa.
 7. Kiväärin maajoukkueen toiminnan ja budjetin suunnitteluun osallistuminen, seuranta ja raportointi yhdessä kiväärilajien päävalmentajan ja valmennuksen johtajan kanssa.
 8. Osallistuminen kansainvälisiin kilpailuihin erikseen sovittavalla tavalla.
 9. Yhteydenpito laji- ja henkilökohtaisiin valmentajiin sekä heidän henkilökohtainen tukemisensa ja seurantatyö.
 10. Lajiryhmän testaus- ja kehittämistoiminta yhteistyössä valmennuksen johtajan, kiväärilajien päävalmentajan ja muiden sidosryhmien kanssa.
 11. Turun Seudun Urheiluakatemian ja Kisakallion Urheiluopiston ampumaurheilun valmennus-, koulutus- ja testaustoiminnan kehittäminen yhteistyössä valmennuksen johtajan, kiväärilajien päävalmentajan ja muiden sidosryhmien kanssa.
 12. Yhteistyö alan järjestöihin sekä lajiliittoihin, Olympiakomiteaan, Paralympiakomiteaan ja muihin sidosryhmiin.

  Edellytämme valittavilta erinomaista lajiosaamista, tehtävän tasosta riippuen riittävää valmentajakoulutusta, käytännössä osoitettua valmennusosaamista sekä kykyä toimia kansainvälisissä yhteyksissä englannin kielellä.

  Kaikissa tehtävissä onnistuminen edellyttää erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja yhteistyökykyä, riittäviä tietoteknisiä taitoja, paineensietokykyä ja halua kehittää omaa valmennusosaamistaan.

  Tehtävä on määräaikainen ja sopimukset lähtökohtaisesti 1+2-vuotisia.

  Lisätietoa tehtävistä antaa valmennuksen johtaja Henna Torpo, puh. 040 676 1668, henna.torpo@ampumaurheiluliitto.fi.

  Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen viimeistään 25.10.2021 osoitteeseen rekry@ampumaurheiluliitto.fi.