Kahdeksalle ampumaurheilijalle urheilija-apurahaa
10.2.2022 klo 10:38
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Eetu Kallioinen sai 20 000 euron apurahan. (Kuva: Lassi Palo)

Kahdeksan ampumaurheilijaa on saanut tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen myöntämän urheilija-apurahan.

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) on myöntänyt kesälajien valmennus- ja harjoitteluapurahat. Kaikkiaan 152 urheilijaa saa yhteensä 1 384 000 euroa. Suurimman, 20 000 euron apurahan saa 21 urheilijaa. Heidän joukossaan on Tokion olympialaisissa miesten skeetissä neljänneksi sijoittunut Eetu Kallioinen.

Lisäksi 46 urheilijaa saa 10 000 euron ja 84 urheilijaa 6 000 euron suuruisen apurahan. Määrällisesti eniten apurahoja myönnettiin yleisurheiluun.

Apurahaa myönnettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa.

Apurahaa ei myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot tai selkeästi osoitettavissa olevat kilpailupalkkiot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa (2020) ylittävät 80 000 euroa.

– Onnistuneesti läpiviedyt olympia- ja paralympiakisat koronan keskellä tarjosivat urheilijoille tasokkaita kilpailuita ja selkeän arviointiperustan myös urheilija-apurahojen jakoon. Nuorten apurahojen määrän kasvaessa vauhditetaan myös urheilijasukupolven vaihdosta uuden olympiadin alkaessa, tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen (kesk) sanoo.

20 000 euron suuruinen apuraha on tarkoitettu ehdottomalla ja vakiintuneella kansainvälisellä huipulla oleville olympia- tai paralympialajien yksilöurheilijoille. Apuraha voidaan harkinnalla myöntää myös välittömän ja erityisen mitalipotentiaalin omaavalle nuorelle, uransa vahvassa kehitysvaiheessa olevalle urheilijalle.

10 000 euron suuruinen apuraha voidaan myöntää sellaisille yksilölajien urheilijoille, jotka ovat kansainvälisissä arvokilpailuissa tai muissa vastaavissa kansainvälisissä kilpailuissa vakiinnuttaneet tasonsa 16 parhaan joukkoon olympialajeissa ja 8 parhaan joukkoon paralympialajeissa. Heidät arvioidaan tulevaisuuden pistesijaurheilijoiksi olympialajeissa ja mitaliurheilijoiksi paralympialajeissa.

6 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu yksilö- ja joukkuelajien nuorille urheilijoille, jotka urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi. Vuoden 2022 apuraha-arvioinnissa nuoren urheilijan yläikärajaksi vammattomien urheilijoiden osalta määritettiin 25 vuotta (v. 1997 syntyneet ja sitä nuoremmat). Urheilijan menestyspotentiaalia arvioidaan vertaamalla hänen tulos- ja suoritustasoaan aikuisten kansainväliseen tasoon.

Esitykset apurahojen saajista tekee Suomen Olympiakomitean huippu-urheiluyksikkö. Verottomia urheilija-apurahoja on myönnetty vuodesta 1995 lähtien.

Kesälajien urheilija-apurahat 2022

Ampumaurheilu
Eetu Kallioinen, skeet 20 000
Oskari Kössi, skeet 10 000
Aleksi Leppä, kivääri 10 000
Satu Mäkelä-Nummela, trap 10 000
Lari Pesonen, skeet 10 000
Ella Hakala, pistooli 6 000
Vili Kopra, trap 6 000
Jarkko Mylly, kivääri 6 000