Seurakysely pienille liikunta- ja urheiluseuroille
16.11.2022 klo 16:11
Marko Keskitalo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

SEURAKYSELY PIENILLE LIIKUNTA- JA URHEILUSEUROILLE

Suomessa toimii noin 8000 liikunta- ja urheiluseuraa. Näistä seuroista noin 2000-2500 on pieniä alle 50 jäsenen seuroja. Moni pieni seura toimii hyvin itsenäisesti ja mediahuomiolta piilossa. Seurojen erilaiset tukiverkostotkin toimivat pääosin isompien seurojen kanssa. Tietoa pienten seurojen toiminnasta ja tilanteesta ei juurikaan ole.

Opetus- ja kulttuuriministeriö haluaa täydentää kokonaiskuvaa suomalaisista seuroista ja seuratoiminnasta toteuttamalla selvityksen: ”Pienten seurojen toiminta ja tilanne osana suomalaista seuratoimintaa, sekä niiden merkitys kilpaurheilulle, harrasteliikunnalle ja kansalaistoiminnalle.” Selvityksen toteuttaa seuratoiminnan asiantuntija Pasi Mäenpää ja selvitys julkaistaan opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisusarjassa toukokuussa 2023.

Selvityksen päätietolähteenä käytetään seurakyselyä. Kysely on tarkoitettu kaikille liikunta- ja urheiluseuroille, joilla on:

 1) jäseniä 50 tai vähemmän

 2) joiden toiminnan päätarkoitus on liikunta- ja urheilu.

Kysely ei ole tarkoitettu osakeyhtiöseuroille (oy-seurat).

Kyselyssä on 22 nopeasti vastattavaa kysymystä. Kyselyn vastaamiseen menee aikaa noin 10 minuuttia.

Kyselyn vastaajaksi toivotaan seuran toimintaa hyvin tunteva aktiivinen toimija. Seuran antamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti. Yksittäisen seuran vastauksia ei voi tunnistaa raportoinnin kokonaisuudesta.

Kysely voi tulla seuralle vastattavaksi useammalta eri välittäjätaholta, mutta seuralta toivotaan kyselyyn vain yksi vastaus.

Tässä linkki seurakyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/79985EEAFB7A10CE

Kyselyn vastausaika päättyy 30.11.2022

 

Yhteistyöstä kiittäen 

Pasi Mäenpää, seuratoiminnan asiantuntija – selvityksen tekijä

Kyselyyn liittyvät tiedustelut:

Pasi Mäenpää pasi.maenpaa@appm.fi tai p. 040 -7788 993