Liittovaltuuston kokous: Antti Hannula jatkaa varapuheenjohtajana
26.11.2022 klo 18:17
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheiluliiton liittovaltuusto on lauantaina pitämässään kokouksessa valinnut Antti Hannulan jatkamaan liiton toisena varapuheenjohtajana. Valtuusto hyväksyi kokouksessaan liiton ensi vuoden toiminta- ja taloussuunnitelman.

Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston syyskokous pidettiin lauantaina Vantaalla. Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä.

Vuosi 2023 on Ampumaurheiluliiton 104. toimintavuosi. Liittovaltuusto hyväksyi lauantain kokouksessaan ensi vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Liiton strategiassa keskeisimmät ensi vuoden painopisteet ovat elinvoimainen ja kasvava seura sekä mahdollistavat olosuhteet.

Tavoitteena on, että seuratoiminnan laatu paranee, toimintaan on helppo tulla mukaan ja seura toimii uudistumiskykyisesti ja tavoitteellisesti. Ensi vuonna keskitytään erityisesti valmentajien ja ohjaajien osaamisen kehittämiseen ja uusien mallien luomiseen ohjatun seuratoiminnan tueksi muun muassa erillisen hankkeen kautta.

Tavoitteena on myös, että seuroilla on käytössään riittävät ja ympäristövastuulliset rataolosuhteet, joilla harrastajat viihtyvät. Ampumaurheilun arvostuksen harrastuksena ja huippu-urheiluna halutaan kasvavan. Tavoitteena on lisäksi se, että monipuoliset harrastamisen tavat ja mahdollisuudet innostavat kasvamaan ja kehittymään.

Yksi ensi vuoden keskeisistä nostoista on myös maajoukkuerakenteen muutos. Perinteiset A- ja B-maajoukkueet poistuvat, ja niiden tilalle tulevat Team 2024- ja Team 2028-ryhmät sekä haastajaryhmät ja nuorten ryhmät.

Mahdollistaviin olosuhteisiin liittyy erityisesti lyijyn ammuskäyttöön ja ampumaratoihin sekä ammuntaan liittyvään lainsäädäntöön ja oppaisiin kohdistuva vaikuttamistyö, joka on avainasemassa, kun pyritään turvaamaan ampumaurheilun jatkuminen myös tulevaisuudessa.

Ensi vuoden aikana ympäristövastuullisten rataolosuhteiden turvaamiseksi tehdään työtä erityisesti ympäristölupahankkeen jatkohankkeessa. Tavoitteena on vuoden aikana käsitellä 60 ampumaradan ympäristölupia.

Onnistuminen näissä painopisteissä edellyttää tiivistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä liiton ja seurojen välillä, menestyvää huippu-urheilua, tehokasta ja monipuolista viestintää sekä nykyteknologian ja digitalisaation hyödyntämistä. Digikehitys jatkuu erityisesti Suomisportin ja Kitin ympärillä.

Ensi vuoden talousarvio perustuu liittovaltuuston kevätkokouksessa vahvistamiin jäsen-, lisenssi- ja kilpailulupamaksuihin: seuran jäsenmaksu liitolle on 26 e/aikuisjäsen, kilpailulisenssi 40 e, harrastelisenssi 25 e, seniorilisenssi (yli 70-vuotiaat) 20 e ja nuorisolisenssi 13 e.

Kilpailulupamaksuja ei päätöksen mukaan peritä, jos kilpailun järjestäjä vie tulokset sääntöjen mukaisesti kilpailu- ja tilastopalvelu Kitiin. Muutoin kilpailulupamaksu seuralle on 100 e/kilpailu (lisäpäivät 20 e/pvä).

Talousarvion loppusumma on 2 702 280,09 euroa ja se päätyy 21 euron ylijäämään. Huomioitavaa on, että kulu- ja tulorakenteeseen vaikuttavat Ampumaurheiluliiton hallinnoima ympäristölupahanke kuuden järjestön yhteistyönä. Hankkeen menot ja toisaalta myös tulot ovat 510 038 euroa, joten varsinaista talousvaikutusta sillä ei ole liiton budjetin ylijäämään.

Toiminnanjohtaja Anne Laurila totesi, että ensi vuonna kulut kasvavat muun muassa matkustamisessa ja Urheiluampuja-lehden osalta. Paperin hinta on kallis, ja postikulut nousevat jatkuvasti, Laurila sanoi ja nosti esiin muutamia muitakin huomioita ensi vuodesta:

– Tulopuoli pienenee. Kilpailuluvista ei siis tule tuottoa ensi vuonna, lisenssien vakuutusmaksut nousevat ja OKM:n yleisavustus todennäköisesti laskee, hän kertoi kokousväelle.

Liittovaltuusto valitsi Antti Hannulan jatkokaudelle liittohallituksen toisena varapuheenjohtajana. Satu Luoto, Johanna Björkroth ja Timo Haataja valittiin jatkamaan hallituksen jäseninä.

Valtuusto hyväksyi myös kilpailuvaliokunnan valmistelemat tuomarijärjestelmäuudistuksen. Ylituomarikoulutuksessa kehitetään koulutuksen sisältöä (TA-koulutus, enemmän käytännön esimerkkejä). I-luokan tuomarikoulutus säilyy myös ylituomarikoulutuksen tavoin lähiopetuksena varmistaen laadun. II-luokan tuomarikoulutus pyritään siirtämään lähikursseilta verkkoon.

Liittovaltuustolle esitettiin, että sääntötyöryhmä valtuutetaan viemään KY:hyn tarvittavat muutokset edellä päätetyn tuomarikoulutusuudistuksen osalta. Valtuusto hyväksyi vastaesityksen, jonka mukaan asia tuodaan valtuuston kevätkokoukseen ja hallituksen päättämät asiat tiedoksi. Muutokset astuisivat voimaan 1.5.2023.

Kokouksessa kuultiin myös kuuden liittovaltuutetun pyytämä lisäselvitys leasing-autoista. Selvitys osoitti järjestelyn säästävän liiton kustannuksia. Valtuusto hyväksyi hallituksen selvityksen.

Kurinpitovaliokunnassa jatkavat Curt Sjöblom, Jukka-Pekka Alanen ja Antti Aine.

Kokouksen lopuksi liittovaltuuston kokoukseen osallistunut Juhani Sillanpää (Upseerien ampumayhdistys) kertoi päättävänsä pitkän ja mittavan uransa Ampumaurheiluliiton luottamustehtävissä.