Ampumaurheiluliitto etsii ampumaseuroja monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiseuroiksi 
18.1.2023 klo 12:29
Sanna Erdogan
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Vuoden 2022 syyskuussa käynnistyneen ohjaaja- ja valmennuskoulutuksen sekä valmennuskulttuurin kehittämishankkeen puitteissa luodaan seurojen hyödynnettäväksi uutta, monilajista ampumaurheilukoulua. Ensimmäisessä vaiheessa kivääri- ja pistoolilajien rinnalle otetaan haulikkolajit, joihin tutustutaan pääasiassa SimWay Hunt -simulaattoreiden avulla. Myöhemmin, pilottivaiheen jälkeen ampumaurheilukoulun lajivalikoimaan voidaan ottaa järjestävien tahojen ja harrastajien toiveiden mukaan esimerkiksi action air ja/tai liikkuvan maali.  

Uuden ampumaurheilukoulu-konseptin avulla halutaan tehdä ampumaurheilulajeja kattavammin tutuiksi lajista kiinnostuneille uusille harrastajille. Erityyppisiä lajeja kokeilemalla jokaisen on helppo löytää kiinnostavin ja itselleen sopivin laji/lajit. Monilajisen ampumaurheilukoulun avulla halutaan myös parantaa sekä seurojen sisäistä että seurojen välistä alueellista yhteistyötä, jolloin on mahdollista tarjota kattavampaa harrastustoimintaa resurssitarpeen kohtuuttomasti kasvamatta. Pienet seurat voivat yhdistää voimiaan keskenään ja mm. metsästysseurojen sekä riistanhoitoyhdistysten kanssa kattavan lajivalikoiman tarjoamiseksi.  

Etsimme nyt noin viittä seuraa tai seurayhtymää toteuttamaan ensisyksynä aloittavaa monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiversiota. Osallistuville seuroille tarjotaan maksutta uudistettu ohjaajakoulutus kevään 2023 aikana. Ohjaajakoulutus sisältää teoriaosuuden verkkokoulutuksena sekä kaksi käytännönläheistä lajipäivää, joista molempiin osallistutaan riippumatta ohjaajan lajitaustasta.  

Mikäli seuranne on itsenäisesti tai alueellisessa yhteistyössä halukas pilotoimaan uutta monilajista ampumaurheilukoulua, ilmoittautukaa mukaan 28.2.2023 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle (jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi). Kertokaa hakemuksessanne, haluatteko toteuttaa pilotin oman seuran jaostojen kesken vai yhteistyönä muiden seurojen kanssa. Ampumaurheiluliitto valitsee mukaan enintään viisi seuraa tai seurayhtymää pyrkien mahdollisimman hyvään valtakunnalliseen kattavuuteen.