Hae mukaan toteuttamaan monilajisen ampumaurheilukoulun pilotteja!
23.2.2023 klo 12:06
Sanna Erdogan
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Vuonna 2023 toteutetaan pilottina monilajisia ampumaurheilukouluja. Ensimmäisessä vaiheessa kivääri- ja pistoolilajien rinnalle otetaan haulikkolajit, joihin tutustutaan pääasiassa SimWay Hunt -simulaattoreiden avulla. Myöhemmin lajivalikoimaan voidaan ottaa järjestävien tahojen ja harrastajien toiveiden mukaan esimerkiksi action air ja/tai liikkuvan maali.  

Etsimme nyt noin viittä seuraa tai seurayhtymää toteuttamaan syksyllä 2023 aloittavaa monilajisen ampumaurheilukoulun pilottiversiota. Osallistuville seuroille tarjotaan maksutta uudistettu ohjaajakoulutus kevään 2023 aikana. Ohjaajakoulutus sisältää teoriaosuuden verkkokoulutuksena sekä kaksi käytännönläheistä lajipäivää, joista molempiin osallistutaan riippumatta ohjaajan lajitaustasta.  

Ilmoita seurasi mukaan 28.2.2023 mennessä lähettämällä vapaamuotoinen hakemus hankekoordinaattori Jaana Joutsenkorvelle (jaana.joutsenkorpi@ampumaurheiluliitto.fi). Kertokaa hakemuksessanne, haluatteko toteuttaa pilotin oman seuran jaostojen kesken vai yhteistyönä muiden seurojen kanssa. Ampumaurheiluliitto valitsee mukaan arviolta viisi seuraa tai seurayhtymää huomioiden mahdollisimman hyvin valtakunnallisen kattavuuden.  

Uuden ampumaurheilukoulukonseptin avulla ampumaurheilulajit tulevat kattavammin tutuiksi lajista kiinnostuneille uusille harrastajille. Erityyppisiä lajeja kokeilemalla jokaisen on helppo löytää kiinnostavin ja itselleen sopivin laji/lajit. Monilajisen ampumaurheilukoulun avulla halutaan myös parantaa sekä seurojen sisäistä että seurojen välistä alueellista yhteistyötä, jolloin on mahdollista tarjota kattavampaa harrastustoimintaa resurssitarpeen kohtuuttomasti kasvamatta. Pienet seurat voivat yhdistää voimiaan keskenään ja mm. metsästysseurojen sekä riistanhoitoyhdistysten kanssa kattavan lajivalikoiman tarjoamiseksi.