Kultahippukyselyn tulokset: Nuoret ovat tyytyväisiä oman seuransa valmennukseen
22.6.2023 klo 09:07
Kustaa Ylitalo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheiluliitto toteutti keväällä kyselyn nuorille Kultahipputoiminnasta. Kultahipputoiminnalla tarkoitetaan alle 15-vuotiaiden ampumaurheilu- ja seuratoimintaa. Vastausten avulla kehitetään Kultahipputoimintaa enemmän nuorten toiveiden mukaiseksi. Kyselyyn vastasi 31 nuorta.

Kyselyn perusteella tärkeintä nuorille omassa ampumaharrastuksessa on uuden oppiminen ja kehittyminen, oma ampumaseura ja kaverit. Avoimissa vastauksissa korostui selvästi hauskuuden, ilon ja hyvän yhteishengen merkitys omassa harrastuksessa.

Seitsemänkymmentäyksi prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heillä on tosi hyvät valmentajat, joilta he saavat paljon tukea omaan harrastukseensa. Kukaan vastaajista ei ollut tyytymätön oman seuransa valmennukseen, mutta muutama toivoi saavansa ohjausta ja valmennusta nykyistä enemmän. Nuoret toivoivat myös enemmän kisoja ja leirejä.

Osa nuorista koki haasteelliseksi siirtyä 15-vuotiaana Kultahippukisoista ylempiin sarjoihin ja toivoi, että 15-17 -vuotiaille olisi oma Kultahippusarja.

87 % vastaajista olisi valmis siirtymään sähköiseen kultahippupassin käyttämiseen. Vain vajaa 13% halusi edelleen paperisen painetun passin. Kultahippukisoja (aluekisat ja valtakunnallinen finaali) nuoret pitivät selvästi tärkeinä.

Katso yhteenveto koko kyselyn tuloksista tästä: Kultahippukyselyn 2023 tulokset

Lisätiedot:
Kustaa Ylitalo
Nuoriso- ja koulutuspäällikkö
kustaa.ylitalo@ampumaurheiluliitto.fi
p. +358 (0)40 8390 446