Haussa vuoden 2023 seurapalkinnot
2.10.2023 klo 15:21
Marko Keskitalo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Olympiakomitea palkitsee tänäkin vuonna lasten ja nuorten Tähtiseuran, aikuisten Tähtiseuran sekä kestävää kehitystä edistävän Fiksun seuran. Lasten ja nuorten Tähtiseura-palkinnot lahjoittaa Olympiakomitean yrityskumppani Gasum. Seurat voivat hakea palkintoja 31.10. mennessä.

Tähtiseura-palkintoja voivat hakea kaikki Tähtimerkin lunastaneet tai Tähtiseura-laatuohjelmassa mukana olevat urheiluseurat. Tähtimerkki on lupaus laadukkaasta ja vastuullisesta seuratoiminnasta. Lasten ja nuorten Tähtiseuroja on 601 ja aikuisten Tähtiseuroja 155. Fiksu seura -palkintoa voivat hakea kaikki urheiluseurat.

Palkintojen yhteisarvo 24 000 euroa

Lasten ja nuorten valtakunnallinen Tähtiseura -palkinto on arvoltaan 5000 €. Pääpalkinnon lisäksi jaetaan 14 alueellista 1000 euron kannustuspalkintoa. Palkintojen saajat julkistetaan lapsen oikeuksien viikolla 20.–26.11.2023.

Tähtiseura-laatuohjelmaa tukeva Gasum lahjoittaa lasten ja nuorten Tähtiseura-palkinnot jo kahdeksannen kerran. Vuodesta 2016 lähtien jaettujen stipendilahjoitusten yhteisarvo nousee tänä vuonna jo 152 000 euroon ja palkinnon saaneiden seurojen määrä 120 seuraan.

Aikuisten Tähtiseura-palkinnon arvo on 3000 euroa ja Fiksu seura -palkinnon 2000 €. Palkintoja on yhteensä 16 ja niiden yhteisarvo on 24 000 euroa.

Lapsen oikeudet Tähtiseurassa

Olympiakomitea on uudistanut Tähtiseura-ohjelman laatutekijöitä. Uusissa lasten ja nuorten Tähtiseuran laatutekijöissä on pyritty tunnistamaan entistä paremmin lapsen oikeudet seuratoiminnassa, kertoo seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja.

– Seuroissa on hyvä pohtia, miten lasten ja nuorten kokemukset ja näkemykset otetaan huomioon harjoitteluun, valmennukseen ja kilpailutoimintaan vaikuttavassa päätöksenteossa. Seuran tulisi pystyä myös tarjoamaan eri tavoin kehittyneille tai motivoituneille harrastajille vaihtoehtoja harrastamiseen. Miten seurassa osoitetaan esimerkiksi, että on arvokasta harrastaa myös ilman kilpailemista? Palkittavan seuran tulisi kaikin tavoin edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia ja urheilullisia elämäntapoja, Alaja pohtii.

Tänä vuonna Lapsen oikeuksien viikon teemana on lapsen oikeus hyvinvointiin. Lapsen oikeuksien viestinnässä teemaa on käsitelty erityisesti mielen hyvinvoinnin näkökulmasta. Mitä urheiluseura voi tarjota lapsen ja nuoren mielen hyvinvoinnin edistämiseksi?

Lasten ja nuorten Tähtiseura -palkinnon kriteerit

 1. Mitä toimenpiteitä seuralla on ilon ja innostavan ilmapiirin sekä hyvä yhteishengen luomiseksi?
 2. Miten seurassa on varmistettu monipuolinen harrastaminen?
 3. Minkälaista yhteistyötä seura tekee muiden sidosryhmien kanssa? (erityisesti painotetaan yhteistyötä muiden seurojen ja koulujen kanssa)
 4. Mitä toimenpiteitä seurassa on kustannusten kurissa pitämiseksi?
 5. Mistä olette erityisen ylpeitä seuranne toiminnassa?

Hae Vuoden Tähtiseura -palkintoja tästä.

Aikuisten Tähtiseura -palkinnon kriteerit

 1. Mitä toimenpiteitä seuralla on innostavan ilmapiirin ja hyvän yhteishengen luomiseksi?
 2. Miten seurassa on varmistettu monipuolinen liikkuminen niin, että se sopii eri kunto- ja taitotasoisille liikkujille?
 3. Minkälaista yhteistyötä seura tekee muiden sidosryhmien kanssa?
 4. Miten seura huomioi harrastajin tarpeet ja toiveet?
 5. Mistä seura on erityisen ylpeä toiminnassa?

Hae Vuoden Tähtiseura -palkintoja tästä.

Fiksu seura -palkinnon kriteerit

 • Olympiakomitea haluaa kannustaa seuroja toimimaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Fiksu seura palkinnolla palkitaan seura, joka on ottanut käyttöön ympäristön kannalta fiksuja toimintatapoja. Toimintatavat voivat liittyä esim. liikenteeseen, tapahtumiin, ravintoon, välineisiin, viestintään.
 • Paras toimintatapa palkitaan 2 000 euron palkinnolla.
 • Palkintoa voivat hakea kaikki urheiluseurat.

Hae Fiksu seura -palkintoa tästä.

Lisätietoja:
Suomen Olympiakomitea: Seuratoiminnan asiantuntija Eija Alaja, puh. 040 061 7531
Gasum: viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Olga Väisänen, puh. 040 554 0578