SAL sai perustelut CAS:n välipäätökselle ja keskeyttää vetoomusprosessin
7.12.2023 klo 10:22
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Suomen Ampumaurheiluliitto on saanut urheilun kansainväliseltä vetoomustuomioistuimelta perustelut aiempaan päätökseen olla määräämättä Euroopan ampumaurheiluliittoa ottamaan yleiskokouksensa asialistalle Suomen esittämää ja enemmistön jäsenistä tukemaa pyyntöä johdon luottamusäänestyksestä. Ampumaurheiluliiton hallitus on nyt päättänyt keskeyttää vetoomusprosessin CASissa.

Suomen Ampumaurheiluliitto (SAL) lähetti heinäkuussa Euroopan ampumaurheiluliittoon (ESC) esityksen ESC:n yleiskokouksen asialistalle. Asialistalle esitettiin elektronisin laittein tehtävää suljettua äänestystä ESC:n hallituksen erottamisesta ja seurauksena päätöstä ylimääräisen kokouksen ajasta ja paikasta uuden hallituksen valintaan.

Esityksen oli Suomen Ampumaurheiluliiton lisäksi allekirjoittanut 29 muuta ESC:n jäsenliittoa, joita on yhteensä 57.

Koska ESC:n hallitus kuitenkin kieltäytyi lisäämästä äänestystä 21. lokakuuta pidetyn yleiskokouksen esityslistalle, päätti SAL viedä asian urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen CASiin. Tavoitteena oli saada CAS määräämään ESC ottamaan äänestyksen esityslistalle. Sitä oli kuitenkin kannattanut yli puolet jäsenmaista, määrä, joka ESC:n sääntöjen mukaan vaaditaan ylimääräisen kokouksen koolle kutsumiseen.

Juuri ennen kokousta CASista saatiin päätös, jossa se hylkäsi SAL:n pyynnön tilapäisille määräyksille (provisional measures). Näin ollen muutosta 21.10. pidetyn yleiskokouksen asialistalle ei saatu.

Perustelut tälle CASin päätökselle saatiin vasta marraskuun lopulla. Niiden mukaan pyyntö hylättiin, koska enemmistö asiasta päättäneessä paneelista katsoi, ettei hylkäyksestä seuraisi SAL:lle sellaista haittaa, jota ei voisi myöhemmin korjata. Tällaisen peruuttamattoman haitan (irreparable harm) aiheutuminen on edellytys sille, että CAS voi ylipäätään määrätä tilapäisiä pakottavia toimia urheilun osapuolille. Vaikka äänestystä ei saataisi yleiskokouksen asialistalle, voisi SAL myöhemmin pyytää ylimääräisen kokouksen järjestämistä, jos riittävä määrä jäseniä tukee tätä pyyntöä.

Ampumaurheiluliiton hallitus päätti perustelut saatuaan keskeyttää vetoomusprosessin CASissa, sillä hallitus ei katso prosessin myöhemmällä lopputuloksella olevan enää merkitystä suhteessa alkuperäiseen toiveeseen saada aikaan ESC:n johdon luottamusäänestys.

SAL aikoo kuitenkin edelleen selvittää mahdollisuuksia ylimääräisen kokouksen järjestämiseen ja luottamusäänestyksen menestymiseen siellä.

CAS huomautti, että Sveitsin pakottavan lainsäädännön mukaan ylimääräinen kokous on järjestettävä, jos vain 20 % jäsenistä sitä pyytää. Tämä lainsäädäntö sitoo Sveitsiin rekisteröityä ESC:tä, vaikka ESC:n omissa säännöissä edellytetään vähintään puolta jäsenistä tukemaan pyyntöä ylimääräisestä kokouksesta.

ESC:n puheenjohtajana toimii venäläissyntyinen ja nykyiseen tehtäväänsä Venäjän esittämä Alexander Ratner.