SAL:n liittovaltuuston kokous linjasi uutta strategiaa
20.4.2024 klo 22:13
Anne Laurila
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Turun pormestari Minna Arve toi Turun kaupungin tervehdyksen liittovaltuuston kokouksen alkuun. (Kuva: Jaakko Hyvätti)

Liittovaltuusto linjasi lauantaina pidetyssä kokouksessaan liiton uutta strategiaa vuosille 2025-2028. Strategiasta päätetään myöhemmin lokakuun lopussa järjestettävässä liittokokouksessa. Valtuusto päätti myös muun muassa jäsenmaksujen korotuksesta ensi vuodelle.

Suomen Ampumaurheiluliiton liittovaltuuston kevätkokous pidettiin lauantaina 20. huhtikuuta. Kokouspaikka oli Turku, mutta kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin. Kokoukselle toi tervehdyksen Turun pormestari Minna Arve.

Liittohallitus on käsitellyt liiton pitemmän aikavälin suunnitelmia viime kesäkuussa alkaneen strategiatyön pohjalta ja esitti päälinjoja ja jatkotoimenpiteitä liittovaltuustolle hyväksyttäväksi. Ne hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Ennen strategiakäsittelyn alkua liiton uusi kumppanuuspäällikkö Kimmo Koivisto esittäytyi valtuustolle ja ympäristö- ja olosuhdepäällikkö Lotta Laitinen alusti ampumaratatilanteesta ja sen viimeisimmistä käänteistä.

Strategiatyöhön on työryhmissä osallistunut liittovaltuuston jäseniä, liittohallitus ja toimiston työntekijöitä.

Strategisia toimenpiteitä ovat toimintaedellytysten turvaaminen (kustannusrakenteen kestävyys turvattava ulkopuolisella lisärahoituksella, investointitarve huomioitava pidemmän aikavälin taloussuunnittelussa, seurojen tukeminen, ympäristöasiat, seurakehitys, nuorisotoiminta, kouluttaminen, rahoitus), edunvalvonta ja vaikuttaminen, myötätuulen hyödyntäminen ja sisäisen kumppanuuden tukeminen.

Myötätuulen hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että aktiivisella ja monitasoisella markkinoinnilla ja tiedottamisella hyödynnetään kiinnostus ampumaurheiluun siten, että jäsenmäärissä (seurat, seurojen jäsenet) tapahtuu myönteistä kehitystä ja seurat ja alueet kehittävät toimintaansa vastaamaan kiinnostusta. Lisäksi hankitaan, kehitetään ja syvennetään pitkäaikaisia toiminnallisia ja taloudellisia kumppanuuksia.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan vuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

Ampumaurheiluliiton toiminnanjohtaja Anne Laurila nosti yhtenä keskeisimmistä asioista vuodelta 2023 vaikuttamistyön merkittävät onnistumiset. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelmaan saatiin merkittävät kirjaukset 1000 ampumaradan tavoitteesta ja myös EU:n kaavaileman lyijyammuskiellon vastustamisesta, ja lisäksi ympäristölupahankkeelle on budjettivaraus valtion budjetissa vuosille 2024-2026.

– Olemme myös saavuttaneet ampumaratoihin liittyen asiantuntija-aseman, eli meiltä kysytään, kun tarvitaan tietoa ampumaradoista ja niiden ympäristöasioista. Pidän tätä erittäin merkittävänä, Laurila mainitsi.

Huippu-urheilussa olympiavuotta edeltävä vuosi on tärkeä olympiapaikkojen kannalta. Tässä mielessä vuosi oli erinomainen: Eetu Kallioinen varmisti maapaikan Suomelle miesten skeetiin ja Aleksi Leppä miesten kivääriin. Heidät nimettiin joulukuussa Suomen joukkueeseen Pariisin olympialaisiin.

Myös muuta menestystä tuli runsaasti. Arvokisamitaleita saavutettiin vuoden aikana 59, joista viisi tuli olympialajeista. Euroopan kisoissa saavutettiin kolme mitalia haulikkolajeista, kruununa miesten skeetin joukkuekilpailun voitto maailmanennätyksellä. Kauden lopussa Kallioinen oli miesten skeetin maailmanlistan kärjessä.

Vuoden 2023 tilinpäätös oli alijäämäinen 82 609,57 euroa. Toiminnan kulut olivat yhteensä 2 840 418,01 euroa ja tulot yhteensä 2 757 808,44 euroa.

Alijäämän suuruuteen vaikutti erityisesti Urheilun kansainväliseen vetoomustuomioistuimeen (CAS) viedyn tapauksen taloudelliset vaikutukset. Suomen Ampumaurheiluliitto esitti kesällä Euroopan ampumaurheiluliiton (ESC) yleiskokouksen asialistalle johdon luottamusäänestystä yli puolen ESC:n jäsenjärjestöistä tukemana.

ESC:n hallitus kuitenkin kieltäytyi ottamasta asiaa esityslistalle. SAL päätti viedä asian CAS:iin, jotta se määräisi pakkokeinoilla ESC:n ottamaan asian esityslistalle. CAS-käsittelyn ja siihen liittyvän sveitsiläisen juristin kulut tilinpäätöksessä ovat yhteensä 73 978,75 euroa. SAL odottaa saavansa kaikki nämä kulut myöhemmin tilikauden 2024 aikana takaisin, mutta varovaisuuden periaatteen mukaan saamista ei ole kirjattu vuoden 2023 tilinpäätökseen.

Lisäksi viime helmikuussa samaan tapaukseen eli luottamusäänestyspyyntöön liittyen ESC:n puheenjohtaja, venäläistaustainen Alexander Ratner haastoi SAL:n ja samalla myös Kansainvälisen ampumaurheiluliiton (ISSF) puheenjohtajan Luciano Rossin ja Italian ampumaurheiluliiton oikeuteen Saksassa kunnianloukkaustyyppisin perustein.

Ratner hakee korvaukseksi 100 000 euroa ja oikeudenkäyntikuluja. Prosessi oli tilinpäätöstä tehtäessä vasta alkuvaiheessa. Hallitus ei usko, että korvausvaateella on menestymismahdollisuuksia.

Suomen Ampumaurheiluliiton koordinoima kuuden järjestön yhteinen ympäristölupahanke jatkui myös vuonna 2023. Hankkeen kokonaiskulut viime vuonna olivat 463 857,32 euroa ja tulot samansuuruiset. Ympäristölupahankkeen valtionavustus päättyi 30. kesäkuuta, jonka jälkeen hankkeen loppuvuosi rahoitettiin pääasiassa Maanpuolustuksen kannatussäätiön apurahalla.

Valtuuston päätöksen mukaan vuoden 2025 jäsenseuroilta kannettavan jäsenmaksun suuruus yli 20-vuotiasta jäsentä kohti on 28 euroa (2024: 26 euroa). Erillisten yhdistysten jäsenmaksu nousee 400 eurosta 450 euroon. Lisenssien hinnat pysyvät ennallaan. Aikuisten lisenssin hinta on myös ensi vuonna 45 euroa ja nuorten lisenssin 10 euroa. Harrastelisenssin hinta pysyy 30 eurossa. Yli 70-vuotiaiden lisenssi on myös ensi vuonna 25 euroa.

Kaikista lisensseistä ohjataan lisenssiseuralle 3 euroa per lisenssi.

Valtuusto päätti pitää ylituomarikortin hinnan 30 eurossa. I-luokan tuomarikortin hinta pysyy myös ennallaan (15 euroa). Muovikortilliset lisenssit maksavat ensi vuonna yhden euron enemmän kuin tänä vuonna eli 6 euroa.

Kilpailulupien hinnat ovat seuraavat: kilpailulupa ennätyskelpoinen tai vastaava ei-ISSF-lajin kilpailu 100 e/ 1. päivä, lisäpäivät 20 e/päivä; hinnat, jos tuloksia ei julkaista Kitissä sääntöjen mukaan, ovat 200 e/1-päiväinen, 300 e/monipäiväinen. Maksut ovat samat kuin tänä vuonna.

Avoimet alueelliset kilpailut tai vastaavat lajijaoston hyväksymät kilpailut alue- tai lajijaosto
päättää. Kilpailulupamaksu saa edelleen olla enintään 25 e/päivä.

Liittovaltuusto hyväksyi myös muutoksia kilpailutoiminnan yleissääntöihin ja ohjeisiin sekä kurinpitosääntöihin.

Liittovaltuuston kokouksessa käsiteltiin kymmenen liittovaltuutetun allekirjoittama aloite, jossa he edellyttävät, että kevään 2023 nuorten MM-kilpailuiden osallistumiseen liittyvä dokumentaatio, kuten kirjalliset pyynnöt SUEKille ja kurinpitovaliokunnalle sekä saadut vastaukset, esitetään kokonaisuudessaan liittovaltuustolle kevätkokouksessa.

Liittohallitus on käsitellyt asian ja toi päätöksensä tiedoksi liittovaltuustolle: ”Kurinpitovaliokunta on hallituksesta ja muista SAL:n toimielimistä riippumaton elin, jonka toimintaan SAL:n hallitus ei voi puuttua ja joka ei anna tietoja keskeneräisistä asioista SAL:lle eikä muillekaan tahoille. Hallitus ei esittele keskeneräisiä kurinpitoasioita, sillä kurinpitoprosessit eivät ole julkisia eikä niistä julkaistavat tiedot ole kurinpitovaliokunnan päätöstenkään jälkeen hallituksen päätettävissä. Kurinpitosääntöjen mukaisesti kurinpitovaliokunta hankkii asian käsittelyssä tarvitsemansa selvitykset, raportit ja vastineet harkintansa mukaan ja ne on tarkoitettu ainoastaan asianosaisten tiedoksi. Kurinpitovaliokunta tekee päätöksen i) toimivallastaan ja ii) itse asiasta sekä päättää sen jälkeen tiedottamisesta.”

Toiminnanjohtaja esitti liittovaltuustolle tarkentavan selvityksen päätöksenteosta ja toimenpiteistä ennen kuin asia päätyi kurinpitovaliokuntaan.