36 lajiliiton ja Olympiakomitean vetoomus: Lasten urheiluun yhteinen suunnanmuutos
19.6.2024 klo 10:29
Lassi Palo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Ampumaurheiluliitto on lähtenyt yhdessä 35 muun lajin kanssa yhteiselle matkalle muuttamaan lasten urheilun suuntaa.

Lasten urheilun tilasta ollaan huolissaan. Suomen Olympiakomitean teettämään kyselyyn vastanneiden lajiliittojen signaali on hätähuuto muutostarpeille. Asia vaatii välitöntä toimintaa, sanotaan Olympiakomitean tiedotteessa.

Kansallisen Liitu-tutkimuksen mukaan lasten aktiivisuus vähenee ja paikallaanolon määrä kasvaa. Vain 36 prosenttia 7–15-vuotiaista lapsista saavuttaa kansallisen liikkumissuosituksen. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että lasten harrastamisen aloittamisikä on varhaistunut.

Samoin on aikaistunut myös seuratoiminnan lopettamisen ajankohta. Varhaisen harrastustoiminnan aloittamisen lisäksi keskittyminen yhteen lajiin tapahtuu yhä aikaisemmin. Mikään näistä trendeistä ei ole tutkimustiedon valossa positiivinen asia liikunnalliseen elämäntapaan kiinnittymiselle, liikunnallisten taitojen oppimiselle eikä huippu-urheilu-uran luomiselle.

– Parhaimmillaan liikunta ja urheilu avaavat lapselle mahdollisuuden elinikäiseen hyvinvointiin. Ilman terveyden ja toimintakyvyn kohentamista nykyistä yhteiskuntamalliamme ei voida säilyttää, eikä myöskään pitää yllä nykyisenkaltaista urheilujärjestelmää. Kyseessä on urheiluyhteisön yhteinen ponnistus, jolla haluamme tarjota lapsille kestävämmän polun niin liikunnalliseen elämäntapaan kuin kilpaurheiluunkin, ja samalla tuottaa elinvoimaa koko Suomeen, korostaa Olympiakomitean puheenjohtaja Jan Vapaavuori.

Lajiliitot kysyvät nyt, mitä voimme tehdä kääntääksemme huolestuttavan trendin. Urheilujärjestelmän on vastattava tähän haasteeseen yhdessä perheiden, koulujen, kuntien ja koko yhteiskunnan kanssa. Muutos on tehtävä nyt ja se tehdään yhdessä, OK toteaa tiedotteessaan: ”On tarkasteltava ja tarvittaessa muutettava alle 12-vuotiaiden lasten urheilun käytänteitä lapsen näkökulmasta.”

Lasten urheiluun vaikuttaviksi keskeisiksi toiminnan osa-alueiksi kuuluvat mm. kilpailujärjestelmät, harjoitustapahtumat, valmennus- ja koulutusjärjestelmät sekä harrastamisen kustannukset.

– Prosessissa etsimme suuntaviivoja mm. lasten liikunnan määrän lisäämiseen, kilpailujärjestelmiin, usean lajin samanaikaisen harrastamisen esteiden poistamiseen, kustannuksiin, lasten urheilun valmennusosaamiseen ja arvostukseen, toteaa prosessia vetävä Juha Sten Olympiakomiteasta.

Urheilujärjestöt aloittavat yhdessä kriittisten tekijöiden tunnistamisen muutoksen vauhdittamiseksi. Yhteisessä prosessissa lajiliitot auttavat toinen toisiaan kehittämään lasten urheilua. Jokaisen lajin oma prosessi etenee lajin määrittelemällä aikataululla, ja liitot ovat nimenneet prosessiin oman vastuuhenkilönsä.

Aikataulu ja teemat:
10.9.2024 Lasten urheilun arvopohja
11/2024 Liikunnan määrä, monipuolisuus ja monilajisuuden mahdollistaminen
1/2025 Lapsuusvaiheen valmennuksen osaamisen ja arvostuksen lisääminen
3/2025 Lasten kilpaurheilu ja kilpailujärjestelmät
6/2025 Kustannukset

Lisää tietoa aiheesta täällä.