LIIKUNTA-ALIUPSEERIEN HAKEMINEN MÄÄRÄAIKAISEEN TEHTÄVÄÄN PUOLUSTUSVOIMISSA
26.6.2024 klo 09:10
Marko Keskitalo
JAA  UUTINEN
FACEBOOKISSA

Huipputason urheilijoita voidaan nimittää määräaikaisiin liikunta-aliupseerien
virkoihin Urheilukouluun sekä muihin Puolustusvoimien
hallintoyksiköihin.

Määräaikainen liikunta-aliupseerin virka täytetään pääsääntöisesti kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan. Kokonaispalvelusaika aliupseerin määräaikaisessa virassa voi olla enintään 15 vuotta.

Puolustusvoimissa on avautumassa 1.1.2025 lukien liikunta-aliupseerin
tehtäviä. Pääesikunnan koulutusosasto (PEKOULOS) kartoittaa tehtävästä
kiinnostuneita urheilijoita. Nykyiset tehtävänhoitajat, joiden määräaikaiset
tehtävät päättyvät, voivat hakea avautuvia tehtäviä.

PEKOULOS pyytää Suomen Olympiakomiteaa kartoittamaan vaatimusten
ja odotusten mukaisia mies- tai naisurheilijoita, joilla on edellytykset
kansainvälisen tason menestykseen. Tehtävä sopii ensisijaisesti joko
olympialajien tai Kansainvälisen Sotilasurheiluliiton (CISM) lajien yksilöurheilijoille.
Toiminnalla tuetaan pääsääntöisesti kansainvälistä menestystä
aikuisten sarjoissa saavuttaneita vakiinnuttamaan paikkansa
lajinsa huipulla.

Urheilijan on toimitettava vapaamuotoinen henkilökohtainen hakemus
tämän asiakirjan ja liitteen mukaisilla tiedoilla täytettynä 18.9.2024 klo
16.00 mennessä Pääesikunnan kirjaamoon (kirjaamo.pe@mil.fi) ja
valmennuksen johtaja Jouni Ilomäelle (jouni.ilomaki@mil.fi).

Lue lisää hakuilmoituksesta ja hakemukseen tarvittavista liitteistä.

AU16029_ liikuntaAU_2024_V1

AU16029_Liite 1_Hakemukseen liitettävät tiedot_V1