Kategoria: Nuoriso

Hae ampumaurheilun yläkoululeiritykseen Tanhuvaaran Urheiluopistolle

Tanhuvaaran Urheiluopiston valmennuskeskus toteuttaa yhteistyössä Olympiakomitean ja Ampumaurheiluliiton kanssa 7.-9.-luokkalaisille suunnattua yläkoululeiritystä. Leirityksen tavoitteena on urheilijana kasvaminen ja monipuolinen sekä laadukas harjoittelu. Leiritys antaa hyvän pohjan perusasteen suorittamisen jälkeen ponnistaa esimerkiksi urheilulukio -maailmaan! (lisää…)

Palkinnotkin ilmoitettava tulorekisteriin

Urheiluseuran tulee nykyisin ilmoittaa uuteen tulorekisteriin jakamansa kilpailupalkinnot. Verohallinnon aiempaa 100 euron ilmoittamisrajaa ei käytetä tulorekisterissä, vaan lähes kaikki palkinnot on ilmoitettava ilman euromääräistä alarajaa. Ainoastaan symboliset, vaihtoarvoltaan merkityksettömät esineet, voi jättää ilmoittamatta. Pokaaleja, mitaleja ja niihin verrattavia tavanomaisia esinepalkintoja, joilla on lähinnä tunnearvoa, ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Esimerkiksi kilometrikorvauksien maksussa seura voi päättää, että niitä maksetaan harvemmin, jolloin tulorekisteri-ilmoituksia ei tarvitse tehdä niin usein. Niiden urheilijoiden kohdalla, joilla on valmennusrahastotili, mahdolliset rahapalkinnot kannattaa maksaa rahastoon, kuten tähänkin asti. ”Urheilijarahastoon siirrettyä urheilijan palkkiota ei ilmoiteta tulorekisteriin.” ”Urheilijan palkkioita ovat muun muassa kilpailupalkinnot, mainos- ja sponsorisopimuksiin perustuvat palkkiot, osallistumispalkkiot ja muut urheilijan asemaan perustuvat palkkiot, Palkkion saaja ei ole työsuhteessa maksajaan.”.

Verottajan tarkempaa tietoa muun muassa palkintojen ilmoitusvelvollisuudesta tästä

————————————————————————————————————————————

Ohjeita tulorekisteriin liittyen liikuntajärjestöille ja -seuroille
Tämä tietoisku on tarkoitettu liikuntajärjestöille ja -seuroille, joiden taloushallintojärjestelmässä ei ole teknistä rajapintaa, joka siirtäisi automaattisesti tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot.

Sivulta  www.vero.fi/tulorekisteri löydät kaiken tiedon tulorekisteriin liittyen sekä koulutusmateriaalia mm. videoita.

Mikä on tulorekisteri?
Tulorekisteri on verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Rekisteri tuli käyttöön 1.1. 2019. Tulorekisterin tavoitteena on antaa reaaliaikainen kuva tulonsaajalle maksetuista tuloista ja etuuksista. Reaaliaikainen rekisteri palvelee viranomaisia, työnantajia sekä suoritusten saajaa. Muun muassa sosiaalietuuksien maksajat saavat hakijan tulotiedot rekisteristä ilman, että työntekijän pitää hakea työnantajalta erikseen palkkatodistusta. Lue lisää tästä ja tästä

Kuka ilmoittaa, milloin ja mitä?
Suoritusten maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava. Tietojen vuosi-ilmoituksista luovutaan. Viimeiset vuosi-ilmoitukset annetaan vanhalla tavalla vuodelta 2018.

Kuka käyttää tulorekisterin tietoja?
Tulorekisterin tietoja käyttävät seuraavat tahot:

 • Verohallinto
 • Kansaneläkelaitos (KELA)
 • Työttömyysturvarahasto (TVR)
 • Työeläkelaitokset
 • Eläketurvakeskus (ETK)

Miten ilmoitus annetaan ilman taloushallinnon teknistä rajapintaa?

 • Ilmoitus on annettava sähköisenä. Jos teknistä rajapintaa ei ole mahdollista käyttää, tiedot voi ilmoittaa myös tulorekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa, jonne tullaan kirjautumaan sivulta tulorekisteri.fi.
 • Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun tunnistaudutaan Suomi.fi-tunnistusmenetelmillä (henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla).
 • Tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa on kaksi eri tapaa tulotietojen ilmoittamiseen:
 •  1.  Latauspalvelu, jossa tiedot voidaan ladata xml-tiedostona tulorekisteriin
 •  2. Verkkolomake, jolla yksittäisen ilmoituksen tiedot syötetään manuaalisesti tulorekisteriin
 • niiden järjestöjen, joilla ei ole teknisen rajapinnan omaavaa järjestelmää olisi helpointa käyttää verottajan ilmaista palkka.fi –järjestelmää, josta tiedot siirtyvät tulorekisteriin automaattisesti
 • Yleistietoa palkka.fi palvelusta tästä
 • Lisätietoa sähköisestä asiointipalvelusta tästä
 • palkka.fi palvelusta ja tulorekisteristä tästä

Mitä jos et ilmoita tulotietoja tulorekisteriin?

 • ilmoitusten myöhästymisestä verohallinto määrää myöhästymismaksun
 • myöhästymismaksu määrätään, jos pakollisesti annettavat tiedot maksetuista suorituksista ilmoitetaan myöhemmin kuin maksupäivää seuraavan kalenterikuukauden kahdeksantena päivänä.
 • myöhästymismaksun määrä on kolme euroa jokaiselta maksupäivää seuraavan kuukauden kahdeksatta kalenteripäivää seuraavalta päivältä ilmoittamisajankohtaan saakka. Ajan kulumisen perusteella määrättävän maksun määrä on kuitenkin enintään 135 euroa
 • jos tiedot ilmoitetaan yli 45 kalenteripäivää em. määräpäivän jälkeen, myöhästymismaksun määrä on 135 euroa lisättynä yhdellä prosentilla myöhässä ilmoitetun veronalaisen suorituksen tai sitä suuremman myöhässä ilmoitetun eläkkeen perusteena olevan työansion määrästä

 

 

Ilmoittaudu uudistettuun ampumaurheilun ohjaajakoulutukseen! Lajikoulutuspäivät Lammilla 14. huhtikuuta ja Mikkelissä 15. kesäkuuta


Ampumaurheilun ohjaajakoulutuksen kurssin kesto on 16h. Siihen kuuluu itsenäisesti verkko-oppimisympäristössä opiskelu (8h) ja lajiosa (8h) käytännön harjoitteluna ampumaradalla. Ohjaajakoulutukseen voi osallistua kuka tahansa (yli 14v.), joka on kiinnostunut lasten ja nuorten tukiammunnasta ja ampumaurheilukoulun toiminnasta.

Verkko-oppimisympäristössä opiskelu

Itseopiskelukurssi koostuu seuraavista osa-alueista
1. Ohjaajana toimiminen
2. Ohjaajan rooli
3. Ohjaaminen ja harjoituksen rakenne
4. Kultahippusäännöt
5. Ampumaurheilukoulun suunnittelu ja markkinointi

Kolme ensimmäistä ohjaamiseen liittyvää osiota koostuvat ampumaurheilukoulun toimintaan liittyvästä materiaalista, Tervetuloa Ohjaajaksi -videosta sekä aiheeseen liittyvistä kysymyksistä. Materiaali löytyy alustalta PDF -muodossa, johon voi tehdä merkintöjä. Lisäksi materiaali löytyy kuunneltavana videona. Tervetuloa Ohjaajaksi -video on Olympiakomitean tekemä kaikille lajeille yhteinen video, mikä on tarkoitettu aloitteleville ohjaajille.

Säännöissä perehdytään tukiammuntaan. Tavoitteena on ohjeistaa ja opastaa toimimaan annettujen ohjeiden ja komentojen mukaisesti ampumaurheilukoulussa ja kilpailutilanteissa. Osioon liittyy kultahippusääntöihin perehtyminen sekä niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen.

Ampumaurheilukoulun suunnitteluosiossa annetaan vinkkejä toiminnan käynnistämiseen tai nykyisen toiminnan tehostamiseen. Mahdollisesti teidän seurassanne lasten ja nuorten toiminta on jo hyvällä mallilla. Osiosta löytyy myös jonkin verran materiaalia, mitä liittyy lasten vanhempiin.

Lajipäivän sisältö
1. Turvallisuusasioiden huomioiminen
2. Kivääri- ja pistooliammunnan tukiammunnan perustekniikoiden opettaminen
3. Osaa toteuttaa harjoitustapahtuman

Ampumaurheilukoulussa on ensisijaisen tärkeää opettaa kaikille harrastajille turvallisuusasioiden huomioiminen heti alusta alkaen. Lajipäivän aikana katsotaan käytännössä, miten turvallisuus huomioidaan harjoitustilanteessa ja kilpailuissa.Kouluttajina SAL:sta ovat Heikki Pääkkönen ja Heikki Romppanen.

Lajipäivä sisältää paljon käytännön lajiharjoittelua ja tukiammunnan perustekniikoiden ohjaamista. Tavoitteena on hallita tekniikoiden perusteiden opettaminen innostavasti ja turvallisesti. Samalla katsotaan, miten eri ampumasarjoissa (esim. 8IT ja 10IT) ammutaan eli harjoitellaan Kultahippusääntöjä käytännössä. Koulutuspäivän aikana käydään läpi myös yksittäisen harjoituksen ohjaamista. Mahdollisuus myös omakustanteiseen lounasruokailuun.

LAJIPÄIVÄT KEVÄÄLLÄ 2019
14.4.2019, Lammi klo 09.00-17.00
15.6.2019, Mikkeli klo 09.00-17.00

Ilmoittaudu ensin sähköpostilla Heikki Romppaselle, heikki.romppanen@pp.phnet.fi. Kun kurssilla on kymmenen osallistujaa, lähetetään kaikille koulutusvahvistus ja ohjeet oppimisympäristöön kirjautumiseen sekä kurssin maksamiseen. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä, kumpaan lajikoulutuspäivään osallistut.

Ilmoittaudu jo heti, niin pääset opiskelemaan ajoissa ohjaajakoulutuksen verkko-oppimisympäristössä!

Ampumaurheiluliitolla on oikeus peruuttaa ja muuttaa lajipäivän ajankohta, mikäli minimiosallistujamäärä
10 hlöä ei täyty.

Tiedustelut
Timo Rautio
timo.rautio@ampumaurheiluliitto.fi
Puh. 040 8202300

 

 

 

 

 

Ampumaurheiluliitto esittäytyy GoExpo-messuilla Helsingin messukeskuksessa

SAL100 osastolla perjantaina mm: va. Rainer Hirvonen, Arttu Eskola, Atte Aimolahti, Jussi Ylinen, Aino Vaittinen
Laitteen kalibrointi ennen messujen alkua.

 

Ampumaurheiluliiton osastolla tulee riittämään vilskettä GoExpo-messuilla Helsingin Messukeskuksessa. Messuvieraiden on mahdollista kokeilla SAL100 osastolla 6K2 haulikko- ja kivääriammuntaa.

 

Viime vuoden messuihin tutustui yli 36 500 vierasta. Tänä viikonloppuna messuilla vierailee arviolta n. 40 000 messuvierasta. GoExpo-messut päättyvät sunnuntaina klo 17.00.

Helsingin Messukeskus täyttyy kuntoilijoista ja luontoliikkujista. GoExpo on kuuden tapahtuman sikermä. Perjantaina 15.3. avautuva Fillari, Sport, Golf, Outdoor, Kuva&Kamera . Kattauksen täydentää myös perjantaina avautuva Helsinki Horse Fair yli sadalla hevosella. Tapahtumakokonaisuus tarjoaa kätevässä paketissa kuntoilijoille ja hyötyliikkujille paljon kokeilumahdollisuuksia kevään uutuuksia unohtamatta.

Järjestäjät muistuttavat allergikkoja siitä, että hevoset valloittavat Messukeskuksen hallit 2-3 Helsinki Horse Fairilla.

Messuille voi tulla tutustumaan suosikkilajinsa uutuustuotteisiin, hakea lisämotivaatiota treeniin tai vaikka etsiä uutta harrastusta. Eri lajeja on esillä useita kymmeniä ja kokonaisuudessaan kuudessa tapahtumassa on mukana huikeat 420 näytteilleasettajaa.

Maaliskuu on hyvä ajankohta suunnata katseet kohti tulevaa kevättä ja kesää ja hakea vinkkejä liikuntaharrastuksiin. Lukuisista lajikokeiluista kannattaa ottaa kaikki irti – sopiva harrastus löytyy vain kokeilemalla. Messuille voi tulla myös ihan vain shoppailemaan.

Suomen Ampumaurheiluliiton osasto löytyy osoitteesta 6 K 2.

Tule ja testaa tarkkuutesi SAL100 osastolla SimWauHunt ammuntasimulaattorilla. Tutustua voit myös SAL:n seura- ja koulutustoimintaan. Miten voit kokeilla ja aloittaa ammunnan harrastamisen haulikko- ja luotilajeissa?
GoExpo-messut ovat avoinna perjantaina kello 20:een asti. Lauantain aukioloaika on kello 10-19
ja sunnuntaina kello 10-17.

GoExpo 2019 messusivuille pääset tästä www.goexpo.fi

 

Ampumaurheilun ohjaajakoulutus Salossa 15. joulukuuta

Ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus järjestetään Salossa 15. joulukuuta

Ampumaurheilukoulun ohjaajakoulutus järjestetään Salossa 15.12.2018 alkaen klo 9.00. Koulutus pidetään Salon Seudun Ampujien ilma-aseradalla Ollikkalan koulun alakerrassa.

Koulutus on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ohjaamaan lapsia ja nuoria ampumaurheilukoulussa. Kurssille ilmoittautuneet saavat kurssimateriaalia sähköpostitse. 

Kurssiin kuuluu sekä lajiosa että yleisosa.

Lajiosa:
Ampumaurheilu lapsen harrastuksena, ilmakivääri- ja ilmapistooliammunnan tukiammunnan perustekniikoiden opettaminen, uudet Kultahippusäännöt (1.10.2018) ja ampumaurheilukoulun järjestäminen.

Kurssin suorittanut:
– hallitsee turvallisuusasiat

– osaa suunnitella ja toteuttaa harjoitustapahtumat

– hallitsee ilmakivääri- ja ilmapistooliammunnan tukiammunnan opetusmenetelmät

– osaa neuvoa myös apuohjaajia avustamisessa ja

– ymmärtää lasten urheilun lähtökohdat.

Kurssi pidetään 15.12.2018 alkaen kello 9.00 ja paikkana on Salon Seudun Ampujien ilma-aseradalla Ollikkalan koulun alakerrassa os. Hämeenojankatu 9, 24260 Salo. Tutustu SaSA:n ilma-aserataan tästä.

Kurssi päättyy viimeistään n. klo 17.00

Osallistumismaksu 75€ /kurssilainen sisältää koulutuksen ja materiaalin.

Mahdollisuus omakustanteiseen lounasruokailuun.

SAL:n kouluttajina Heikki Pääkkönen ja Heikki Romppanen.

Ilmoittautuminen henkilökohtaisesti:
Heikki Romppaselle 7.12.2018 klo 16.00 mennessä:
heikki.romppanen@pp.phnet.fi
puh: 0400 886065

Vielä ehtii ilmoittautua Kiväärin tehoryhmän testileirille 30.11.-2.12. Kisakallioon

Kiväärin tehoryhmän testileiri pidetään Kisakalliossa 30.11.-2.12. Kuva 2017 testileiriltä.

Kiväärin tehoryhmän testileiri 30.11.-2.12.2018 pidetään Lohjalla, Kisakallion Urheiluopistolla. Testileirin kautta voi päästä mukaan tehoryhmävalmennukseen. Leirin alaikäraja on 2005 syntyneet. Viikonlopun ohjelma sisältää mm. fyysisen kunnon testauksen, urheilijahaastattelun ja ampumaharjoituksia. (lisää…)

Seuratuen hakuaika alkaa 12.11.2018 – aloita valmistelut ajoissa!

Opetus- ja kulttuuriministeriön jakama seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)  on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen urheilu- ja liikuntaseuratoiminnassa.

Seuratukea voi hakea hankkeisiin, joiden tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä. Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Seuratukea voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät, paikalliset rekisteröityneet yhdistykset. Tukea voi hakea työntekijän palkkaukseen tai toiminnan kehittämiseen. Lue lisää seuratuesta OKM:n verkkosivuilta.

Seuratuki avautuu haettavaksi Suomisport-palvelussa 12.11.2018 Hakuaika päättyy 14.12.2018 klo 16.15.

Seuratukea jaetaan 4,0 miljoona euroa, mikäli eduskunta hyväksyy vuoden 2019 talousarvion. Pienin haettava summa on 2 500 euroa ja suurin 15 000 euroa. Tukea voi hakea enintään kahdelle vuodelle.

Aloita hakemuksen valmistelu jo hyvissä ajoin ennen varsinaisen hakuajan alkua.

Tee seuraavat toimenpiteet HETI:

 • Kirjaudu Suomisportin käyttäjäksi jo tänään 1.11.2018 ja luo seura Suomisportiin.
 • Seuratuen käyttöoikeuden haku täältä 12.11.2018 https://tukihaku.suomisport.fi/
 • Tilaa yhdistysrekisteriote, josta ilmenee hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Se tarvitaan hakemuksen pakolliseksi liitteeksi.
 • Valmistele kehittämishanketta huolellisesti. Varaa aikaa.
 • Lue tarkat hakuohjeet ministeriön verkkosivuilta.Tee hakemuksesi ajoissa, älä jätä sitä viimeiseen hakupäivään. Sähköistä hakemusta voi tehdä hakuajan puitteissa luonnoksena. Kun hakemuksesi on valmis, lähetät sen hakemuksena eteenpäin.

(lisää…)