Kaakkois-Suomen aluejaosto

Kaakkois-Suomi, Puheenjohtaja
040 019 3502
Kaakkois-Suomi, Varapuheenjohtaja
050 361 5055
Kaakkois-Suomi, Jäsen; Kaakkois-Suomi, Kultahippuvastaava
040 099 5066
Kaakkois-Suomi, Haulikko, Lajivastaava
045 651 2518
Kaakkois-Suomi, Nuorisopäällikkö
Kaakkois-Suomi, Sihteeri; Kaakkois-Suomi, Tiedottaja
044 542 2724
Kaakkois-Suomi, Kilpailupäällikkö; Kaakkois-Suomi, Tuomarikoulutus;
040 519 7409